logo FAMU

Rozdělení agendy v oddělení výroby (platné od 1. 2. 2020)

Tomáš Šimon / vedoucí oddělení výroby
+ produkční vedení projektů KR (BcA.: 1. ročník + 3. ročník / MgA.: 1. + 2. ročník)
+ produkční vedení projektů KP - magisterské projekty
+ Jiná klasifikovaná cvičení / KR + KP
+ koprodukční projekty napříč katedrami
++ Tomáš Šimon zastupuje Zuzanu Hadravovou
+++ TEL.: 234 244 420 | E-MAIL: tomas.simon@studiofamu.cz
**
 
Lenka Medová / produkční / zástupkyně vedoucího odd.
+ produkční vedení projektů CINKK
+ produkční vedení projektů KDT
+ produkční vedení Praktik 1. ročníků
+ Jiná klasifikovaná cvičení / CINKK + KDT
++ Lenka Medová zastupuje Tomáše Šimona a Alenu Prokopovou
+++ TEL.: 234 244 443 | E-MAIL: lenka.medova@studiofamu.cz
**
 
Klára Zitová / produkční
+ produkční vedení projektů KR (BcA.: 2. ročník) + cvičení "Ateliérovka" (KR)
+ produkční vedení projektů CAS
+ produkční vedení projektů KSD
+ produkční vedení projektů KSS
+ produkční vedení projektů Montage
+ Jiná klasifikovaná cvičení / CAS + KSD + KSS + Montage
++ Klára Zitová zastupuje Adélu Matochovou
+++ TEL.: 234 244 417 | E-MAIL: klara.zitova@studiofamu.cz
**
 
Adéla Matochová / produkční
+ produkční vedení projektů KAT
+ produkční vedení projektů CDM a dalších projektů FAMU International (akreditované/neakreditované) + cvičení "Ateliérovka" (CDM)
+ Jiná klasifikovaná cvičení / KAT + CDM
++ Adéla Matochová zastupuje Kláru Zitovou
+++ TEL.: 234 244 444 | E-MAIL: adela.matochova@studiofamu.cz
**
 
Alena Prokopová / produkční
+ produkční vedení projektů KK
+ produkční vedení projektů KZT
+ Jiná klasifikovaná cvičení / KK + KZT
+ administrativní podpora oddělení výroby
++ Alena Prokopová zastupuje Lenku Medovou
+++ TEL.: 234 244 416 | E-MAIL: ala.prokopova@studiofamu.cz
**
 
Zuzana Hadravová / produkční & správa archivu SF & licenční agenda
+ koordinace klauzurních projekcí & produkční koordinace agendy spojené s Centrálním datovým úložištěm SF
+ administrativní podpora dokončování projektů
+ vedení evidence a potvrzování kreditového ohodnocení studentů KP
+ správa archivu a administrace licencí k šíření školních děl
+++ TEL.: 234 244 441 | E-MAIL: zuzana.hadravova@studiofamu.cz
**
 
Jana Nosková / dispečink
+ dispečerská podpora odd. výroby
++ TEL.: 234 244 403 | E-MAIL: jana.noskova@studiofamu.cz
**