FAMU
Prázdninový provoz 2019 - Studio FAMU

Informace k prázdninovému provozu Studia FAMU 2019

V návaznosti na Výnos děkana 1/2019 o zastupování a provozu FAMU v době hlavních prázdnin - 1. 7. - 31. 8. 2019 - jsou úřední hodiny Studia FAMU v uvedeném období stanoveny následovně.

Pondělí: 9.00 - 15.00

Úterý: 9.00 - 15.00

Středa: 9.00 - 15.00

Čtvrtek: 9.00 - 15.00

Pátek: 9.00 - 14.00

---

·         zápůjčky/vratky mimo úřední hodiny v době hlavních prázdnin je třeba dohodnout s pracovníkem dotčeného oddělení individuálně – kontaktní informace na dotčené pracovníky uvedeny v záložce „Kontakty“;

·         povolenky pro práci v kapacitách SF (zvuková a obrazová postprodukce) se vystavují pro pobyt o státním svátku (pátek 5.7), práci mimo úřední hodiny v době hlavních prázdnin a práci o víkendech;

·         natáčení v atelieru se řídí natáčecím plánem, vystaveným oddělením výroby SF (odkaz na průběžně aktualizované plány) - mimořádné vstupy do ateliérů podléhají povolení ze strany oddělení výroby SF;

·         letní workshopy FAMU International a další mimořádné aktivity konající se v kapacitách SF se v době státního svátku, hlavních prázdnin a práci o víkendech řídí zvláštním opatřením ředitele Studia FAMU.

---

Studio FAMU dne 24. 6. 2019