logo FAMU
Studio FAMU & Opatření Covid-19

VÝROBA CVIČENÍ & OPATŘENÍ COVID-19 | verze_od 11. 01. 2021 do dalšího oznámení

OZNÁMENÍ REKTORA K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 11. LEDNA 2021

TABULKA PES PRO FAMU

 

Studio FAMU je → od momentu zavádění opatření k ochraně před Covid -19  ← připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení v různých režimech možností.

S ohledem na měnící se podmínky → ad opatření Covid-19 ← je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU přizpůsobuje možnosti provozu a zajištění praktické výroby aktuálnímu vývoji → aktualizace jsou činěny v souladu s vydávanými vládními doporučeními / nařízeními rektorátu a fakulty, viz odkaz na oznámení rektora výše. 

Přístupnost objektu Studia FAMU pro nadcházejících období – praktická výuka a individuální konzultace – štáby a pedagogové:

 

od pondělí 11. 01. 2021 - do dalšího oznámení - je přítomnost v objektu Studia FAMU možná pouze po předchozí dohodě s konkrétním oddělením / pracovníkem  → úprava provozu se děje v souladu s podmínkami 5. stupně PES

od pondělí 11. 01. 2021 - do dalšího oznámení - je přítomnost v objektu Studia FAMU možná pouze v rámci osobní konzultace studentů všech ročníků a oborů s pedagogy (1x student + 1x akademický pracovník / zástupce Studia FAMU) → viz Oznámení rektora

→ hygienická opatření viz níže

 

Děkuji za pochopení a spolupráci!

 

Ondřej Šejnoha

ředitel Studia FAMU

***

Buďte ohleduplní → Zůstaňte zdraví →  → Dodržujte hygienické standardy Studia FAMU. Děkujeme!

Základní hygienická & provozní opatření → studenti ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze od 11. 01. 2021 do dalšího oznámení

 1. Od pondělí 11. 01. 2021 - do dalšího oznámení - je předem schválená přítomnost studentů → v rámci individuálních konzultací ← v budově Studia FAMU možná výhradně po předchozí dohodě s personálem dotčeného oddělení.
 2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.
 3. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
 4. Pokud student potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.

***

Základní hygienická & provozní opatření → pedagogové ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze od 11. 01. 2021 do dalšího oznámení

 1. Od pondělí 11. 01. 2021 04. 01. 2021 - do dalšího oznámení - mají pedagogové možnost využívat v době od 7hod do max 20hod učebny Studia FAMU / odbavení on-line výuky a/nebo individuální konzultace a přípravu → booking a dotazy: Věra Hoffmannová / 234 244 440 / ucebny@studiofamu.cz
 2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.
 3. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
 4. Pokud pedagog potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.

***

Základní hygienická & provozní opatření → účinkující a spolupracovníci štábů ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze od 11. 01. 2021 do dalšího oznámení

 1. Od pondělí 11. 01. 2021 04. 01. 2021 - do dalšího oznámení - není umožněna participace externím účinkujícím / spolupracovníkům štábů na praktické / umělecké výuce posluchačů FAMU bakalářských a magisterských studijních oborů/programů.
 2. Spolupráce na projektech se děje po předchozím, individuálním dojednání podmínek → včetně posouzení nutnosti absolvovat testování na přítomnost Covid-19 ← posuzuje a rozhoduje oddělení výroby SF.
 3. Externí osoby jsou po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU povinny dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.
 4. Externí osoby jsou - před vstupem do objektu Studia FAMU - povinny poskytnout své údaje pro případné účely trasování.
 5. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou účinkující a spolupracovníci štábů povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostorách kapacit, které jsou účinkujícím a spolupracovníkům štábů dány k dispozici.

***

Seznam opatření AMU / FAMU platných ke dni 11. 01. 2021

- FAMU

- FAMU - Aktuální rozvrhy / Semafor výuky

- AMU

 

***

 

Průběžně aktualizované harmonogramy výroby & opatření pro výrobu praktických cvičení.

↓↓↓

Aktualizace harmonogramů a opatření budou zveřejněny k v průběhu trvání opatření (k 22. 1. 2021).