logo FAMU

Rozvrhy najdete ZDE.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE NA FAMU NAJDETE ZDE

!!


Pro výuku opět spouštíme semafor předmětů, který byl platný na začátku semestru, s následujícími pravidly:

-  pro 3. r. bc. studia a 2. r. mg. studia v původní podobě = předměty, které byly označeny oranžovou a zelenou barvou, budou oranžové a zelené;

-  pro ostatní ročníky se předměty označené oranžově a zeleně spustí v oranžovém režimu – neboť je možné do jejich průběhu včlenit individuální konzultace prezenčně.

-  předměty, které zůstávají jako červené, je nutné nadále plnohodnotně a pro celé skupiny učit distančně (samozřejmě i s jejich vyučujícími mohou probíhat individuální konzultace, ale jelikož se jedná zejména o teoretické předměty pro celé skupiny, je skupinový přístup prioritou, na rozdíl od praktické výuky, kde jsou individuální konzultace vhodnou součástí realizace části kurikula).

 


Vytvořili jsme pro výuku na FAMU „semafor“, vyznačující, které předměty se budou vyučovat výhradně distančně, které v určitých podobách hybridnosti a které budou probíhat prezenčně, na základě výjimky o praktické výuce a umělecké práci.

Semafor předměty rozděluje do 3 kategorií:

 • ZELENÝ = může se realizovat prezenčně. Spadá pod výjimku o umělecké práci a praktické výuce. Je nutné dodržovat následující pravidla:
  (1) maximální počet přítomných je 15 včetně pedagoga/pedagožky;
  (2) realizovat v místě (možné s ohledem na počasí i venku) nebo v místnosti, která umožňuje 1,5 m rozestupy mezi přítomnými. Pokud je místnost menší, může být přítomných pouze tolik lidí, kolik umožňují 1,5 m rozestupy;
  (3) dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření (roušky, dezinfekce rukou, popřípadě používání gumových rukavic), jak jsou uvedena ve Výnosech č. 18, 19 a 20 a v pravidlech pro filmovou výrobu vydávaných Studiem FAMU.
   
 • ORANŽOVÝ = částečně prezenčně, resp. hybridně. O konkrétní podobě výuky bude studující informovat pedagog/pedagožka, jedná se zejména o tyto podoby: jedno nebo část setkání proběhne prezenčně (za dodržení pravidel „zelených“ předmětů) a zbytek výuky online; část účastníků výuky je přítomných na místě (typicky např. pedagog a host) a část online (studenti/ky nebo jejich část).
   
 • ČERVENÝ = kompletně distančně. Vyučující mohou využívat k realizaci výuky místnosti na katedrách vybavené technikou pro distanční výuku. Ke sdílení audiovizuálních materiálů k výuce je doporučeno využití CDÚSF (centrálního datového úložiště Studia FAMU) – pokyny k použití platformy zde.


Související stránky

Užitečné informace v době pandemie
Výnosy děkana/ky a rektora