logo FAMU
Celoživotní vzdělávání

FAMU pořádá v souladu se svým vnitřním předpisem o celoživotním vzdělávání kurz Univerzity třetího věku.

Účastníci kurzu Univerzity třetího věku mohou navštěvovat přednášky k úvodům do oborů filmové tvorby (součást úvodního běhu pro studenty 1. ročníku bakalářského programu), po dohodě s pedagogy si mohou vybrat z volitelných předmětů FAMU.

Volitelné předměty fakulty FAMU pro akademický rok 2018/2019 jsou uvedeny zde

Program je určen pro zájemce starší 50 let a více.

Zájemci o účast na programu celoživot­ního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku kontaktují nejpozději týden před termínem zápisu do Univerzity třetího věku, který je vyhlášen v příslušném Harmonogramu Akademického roku na FAMU, Studijní oddělení FAMU (tel.: 234 244 319, e-mail: tereza.finraskova@famu.cz), které zaeviduje jejich data a uchazeče pozve k zápisu do programu.