FAMU
Jazyková výuka

Jazyková výuka na FAMU - základní informace

 

1.A Povinná jazyková výuka

 

Během bakalářského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.


Během magisterského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu (paralelku) dle svého studijního oboru:

Paralelka 1: Kamera, Střih, Zvuková tvorba

Paralelka 2: AVS, Animovaná tvorba, Fotografie, Restaurace fotografie

Paralelka 3: Režie, Produkce, Scenáristika a dramaturgie, Dokumentární tvorba


1.B Oborové výjimky

Studenti oboru Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk (výstupní úroveň B1) získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Studenti oboru Restaurace fotografie v navazujícím magisterském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat také 5 kreditů za druhý cizí jazyk.