FAMU
Jazyková výuka

Jazyková výuka na FAMU - základní informace

 

1.A Povinná jazyková výuka

 

Během bakalářského studia musí student prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR pro jazyky. Za povinné jazykové předměty musí v rámci dosažení úrovně B1 získat celkem 6 kreditů.

Délka studia cizího jazyka v bakalářském studiu se odvíjí od vstupní jazykové úrovně studenta. Ta se zjišťuje rozřazovacím testem, kteří studenti píší typicky v den zápisu (cca konec června před nástupem do 1. ročníku). Maximální délka jazykového studia v bakalářském programu je 4 semestry.

V závislosti na výsledku rozřazovacího testu si student zapisuje jazykové předměty 2 (702SAB11, 702SAB12) nebo 4 semestry (702SAA21, A22, B11, B12). Zkoušku z předmětu 702SAB1 musí student složit nejpozději na konci 5. semestru.

Během magisterského studia musí student prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 podle SERR pro jazyky. Za povinně volitelné jazykové předměty (v případě AJ jsou to předměty 702SAB21, B22) musí v mgr. studiu v rámci dosažení úrovně B2 získat 6 kreditů.

Poznámka: Studenti v navazujících studijních programech FAMU s imatrikulačním ročníkem 2017 a níže povinnou jazykovou výuku absolvují podle pravidel, stanovených na začátku jejich mgr. studia, tj. výběr z NJ, FJ, ŠJ, IJ a RJ, výstupní úroveň A2, 5 kreditů.

Zápis jazykových předmětů v KOSu probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem školního roku.

Návod jak rozumět kódům jazykových předmětů naleznete zde.

 

1.B Oborové výjimky

Studenti oboru Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk (výstupní úroveň B1) získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Studenti oboru Restaurace fotografie v navazujícím magisterském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat také 5 kreditů za druhý cizí jazyk.