FAMU

Angličtina

Anglický jazyk - konverzace (mírně pokročilí) (702SAJK1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: anglicky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–17:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:00–17:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - konverzace (pokročilí) (702SAJK3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: anglicky

Cílem je motivace studentů k diskuzi na odborná témata, rozvíjení kritického myšlení a upevnění jejich vyjadřovacích schopností.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí) (702SAJK2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: , Jazyk výuky: anglicky

Schopnost komunikovat v běžných situacích, na témata siouvisející se studiem a upevnění vyjadřovacích schopností.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk pro odborné účely 1 (702FAOU1)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
Hana BARTŮŇKOVÁ

paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Anglický jazyk pro odborné účely 3 (702FAOU3)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je přihlášení filmu na festival, napsání synopse a logline,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
paralelka 99
St 12:45–14:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů: Střih, Zvuková tvorba, Kamera. paralelka 1
St 14:30–16:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: AVS, Animace, Fotografie, Restaurace fotografie paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Dokumentární tvorba, Produkce, Režie, Scenáristika a dramaturgie. paralelka 3

Anglický jazyk pro odborné účely 4 (702FAOU4)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou a TV tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové a TV tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 199
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 299
Zdeněk KRÁL
paralelka 399
St 12:45–14:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů: Střih, Zvuková tvorba, Kamera. paralelka 1
St 14:30–16:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům oborů: AVS, Animace, Fotografie, Restaurace fotografie paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Dokumentární tvorba, Produkce, Režie, Scenáristika a dramaturgie. paralelka 3

Angličtina - mírně pokročilí (702SAA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Prohlubování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Karel FOUSTKA
paralelka 99
Čt 10:45–12:15 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 2. ročníku BAK FAMU. paralelka 1

Angličtina - středně pokročilí (702SAB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Angličtina - středně pokročilí (702SAB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 3. roč. BAK FAMU. paralelka 3
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 2. roč. BAK FAMU paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 2. roč. BAK FAMU paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Profesní angličtina 1 (702SAP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Karel FOUSTKA Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku oboru Hudební produkce (BAK). paralelka 2
St 15:00–16:30 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 1. roč. oboru Produkce (DAMU) paralelka 1

Profesní angličtina 2 (702SAP2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti managementu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:45–15:15 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 12:30–14:00 Karel FOUSTKA Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Profesní angličtina 3 (702SAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketingu.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:45–18:15 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. roč. oboru Produkce (DAMU) paralelka 1

Profesní angličtina 4 (702SAP4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat události, cíle a formulovat své názory v oblasti marketing, finanční a bankovní angličtiny.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:10–16:40 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Profesní angličtina 5 (702SAP5)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitých a praktických situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Schopnost popsat události a cíle.

Schopnost formulovat a prezentovat přesně své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (B2 podle SERR).

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:20–11:50 Karel FOUSTKA Učebna PC centra AMU
Hartigovský palác
Tato paralelka je určena studentům 3. roč. oboru Hudební produkce paralelka 2
Čt 15:00–16:30 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 3. roč. oboru Produkce (DAMU) paralelka 1

Souhrnná zkouška z anglického jazyka B1 (702SAZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru