FAMU

Španělština

Souhrnná zkouška z špaňělského jazyka B1 (702SSZB1)

Zakončení: ZK, Kredity: 6, Rozsah:

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99

Španělština - konverzace (702SSK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:50–17:20 Ximena ALFARO Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Španělština - mírně pokročilí (702SSA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99
09:00–10:30 Mónica IRÚS MARTIN Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
12:30–14:00 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - mírně pokročilí (702SSA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Španělština - pokročilí (702SSB21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99
12:30–14:00 Mónica IRÚS MARTIN Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Španělština - pokročilí (702SSB22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Španělština - středně pokročilí (702SSB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Rozvíjení schopností komunikovat v praktických situacích, popisu zážitků, událostí.

Seznámení se základní odbornou slovní zásobou studovaného odboru.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99
10:45–12:15 Mónica IRÚS MARTIN Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Španělština - středně pokročilí (702SSB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, událostí, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Ximena ALFARO Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Španělština - úplný začátečník (702SSA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Mónica IRÚS MARTIN
paralelka 99
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Španělština - úplný začátečník (702SSA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 1. 6. 2020