logo FAMU
Rozvrhy povinné, volitelné i modulové výuky

!!

Dle usnesení vlády ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření se s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do 1. listopadu 2020 23:59 omezuje provoz vysokých škol.
Zavádí se zákaz osobní přítomnosti studentů a studentek a účastníků/ic kurzů celoživotního vzdělávání na výuce.
V rámci tzv. semaforu výuky na FAMU, vyznačujícího, které předměty se vyučují výhradně distančně (červené), které se mohou realizovat prezenčně (zelené) a které částečně prezenčně (oranžové), platí od 12. října 00:00, že veškerá výuka probíhá výhradně distančně (je červená).

Aktuální semafor je proto pro všechny předměty až do odvolání červený.

Individuální konzultace nejsou možné. 


SEMAFOR PŘEDMĚTŮ NAJDETE ZDE. OBECNÉ INSTRUKCE K VÝUCE NA FAMU ZDE. VÝNOS DĚKANKY Č. 23 o podobě výuky a přítomnosti studujících ve škole, vydaný v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii nemoci COVID-19 platnými od 12. října 2020, ZDE.Semafor rozvrhů platný od 12. října:

Department of Editing - Montage - English taught courses - Timetable Winter Semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra střihové skladby / Department of Editing - rozvrhy ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Department of Cinematography - English Taught Courses - Timetable Winter Semester 2020/2021
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Department of Photography - English Taught Courses - Timetable Winter Semester 2020/2021
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra produkce / Department of Production - rozvrhy ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/2021
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra fotografie / Department of Photography - rozvrh ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/2021
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra animované tvorby / Department of Animated Film - rozvrh ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/2021
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra scenáristiky a dramaturgie / Department of scriptwriting and dramaturgy - rozvrh ZS 2020/21 / Timetable Winter 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra režie / Department of Directing - rozvrhy ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra zvukové tvorby / Department of Sound - rozvrhy ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Rozvrh společných učeben FAMU - ZS 2020/2021 / Classrooms Timetable Winter Semester 2020/2021
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra kamery / Department of Cinematography - rozvrh ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Katedra dokumentární tvorby / Department of documentary film - rozvrh ZS 2020/21 / Timbetable Winter semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Department of Animated Film - Timetable Winter Semester 2020/21 - international students - REQUIRED SUBJECTS
Aktualizováno 9. října 2020

PDF

Centrum audiovizuálních studií - Center for Audiovisual Studies - rozvrh ZS 2020/21 / Timetable Winter Semester 2020/21
Aktualizováno 9. října 2020

PDF
Modulová výuka FAMU k dispozici ZDE