FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

UPOZORNĚNÍ

 

Od 11. 3. 2020 není možné vyřizovat jakékoliv žádosti osobně na Studijním oddělením.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu tereza.finraskova@famu.cz a ilona.sejkorova@famu.cz nebo telefonicky na +420 234 244 319 a +420 234 244 310.

 

 

 

PhDr. Ilona Sejkorová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: ilona.sejkorova@famu.cz
Telefon: 234 244 310
Detail osoby

Tereza Finrašková, DiS.

Referentka studijního oddělení

E-mail: tereza.finraskova@famu.cz
Telefon: 234 244 319
Detail osoby

Úřední hodiny:

pondělí - čtvrtek: 10:00 - 13:00 hod.

pátek: zavřeno

Odpolední hodiny po - čt vyhrazeny pouze pro doktorandy a předem objednané studenty mg. a bc. programů k řešení individuálních složitějších případů

 


Informace k výuce anglického jazyka

Pro studenty, kteří zahájili studium na FAMU před akademickým rokem 2019/2020, platí Metodický pokyn prorektorky č. 1/2019.

Pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020, platí informace uvedené na webu FAMU.

 

Ubytování na koleji Hradební na akademický rok 2020/2021

Stávající studenti mohou podávat přihlášky od 1. 5. 2020 do 15. 6. 2020 osobně na Studijním oddělení. Informace k poplatkům za kolej budou uveřejněny na stránkách AMU.

Uchazeči přijatí do studia na ak. rok 2020/2021 budou podávat přihlášku dle instrukcí v dopisu, který bude zaslán do konce března 2020.

 

Žádost o přezkoumaní rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Žadatel zasílá následující dokumenty v obálce poštou nebo podává osobně na Podatelnu AMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1:

- formulář Žádost o přezkoumání 

- žádost s výčtem důvodů k odvolání

- kopie výměru rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

- relevatní doklady k důvodům uvedených v odvolání

Informace k poplatkům za delším studium a k požadavaným dokladům jsou uvedeny ve Výnosu rektora č. 1_2019 

Nekompletní žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

 

Evidence uznané doby rodičovství

Podrobné informace včetně žádosti o evidenci uznané dobyrodičovství naleznete ve Výnosu rektora č. 12_2018.

Vyplněnou žádost s požadovanými přílohami odevzdávejte na Studijním oddělení.

 


 

 


FAMU
Studijní oddělení
Smetanovo nábř. 2
116 65 Praha 1

 
3. patro, dveře č. 340