logo FAMU
Ubytování na koleji

- Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty mají dle nařízení vlády od 14. října 2020 zákaz ubytovávat studenty a žáky, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Výjimky:

- Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
- Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.
- Výjimku mají dále ti studenti, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Pracovní povinnost se přitom týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších odborných a středních zdravotnických škol.
- Výjimku mají dále studenti vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

- MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci. Pro další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet na Centrální řídící tým covid-19 e-mail: crtops@army.cz

- AKTUALIZACE - DŮLEŽITÉ: V případě, že existují závažné důvody (karanténa u váš či vaší rodiny, práce při zabezpečení chodu univerzity během nouzového stavu, dobrovolnictví) či je kolej pro vás bydlištěm (dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), je ubytování na koleji nadále umožněno ve shodě se sdělením Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 13. 10. 2020. Pokud se student rozhodne zůstat na koleji AMU, je nezbytné doručit prohlášení s vylíčením závažných důvodů na jeho straně, či prohlášení, že považuje kolej za své bydliště, tedy místo, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Výše uvedené prohlášení je třeba doručit nejpozději do 15. 10.2020 do 18.00 hod. na kolej AMU na adrese Hradební 7 (elektronickou formou na adresu vedoucího zařízení Ing. Františka Petlacha frantisek.petlach@amu.cz).


Moderně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7 (známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny) se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Všechny místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny do dvoupokojových a třípokojových apartmánů s vlastním sociálním zařízením, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou a cvičné sály s nástroji  (pianina, klavíry, cembalo, harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrovních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apartmánem s bezbariérovým přístupem, samozřejmostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky na každém patře. Ubytování je možné domluvit i v letním období od července do září pro jednotlivce či zájmové skupiny.

Ceny ubytování jsou stanoveny Dodatkem č.1 k výnosu rektora č. 8/2012. S účinností od 29.6.2018 vstupují v platnost nové ceny ubytování, stanovené Výnosem rektora č. 2/2018
Žádost o ubytování projednejte se studijním oddělením Vaší fakulty.

Smlouva o ubytování

Termíny a podmínky pro nastěhování studentů na Kolej Hradební pro akademický rok 2018/19

• Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou sobota – 29. 9. 2018 a neděle – 30. 9. 2018 s tím, že konečný termín pro nastěhování je pátek 5. 10. 2018.

• Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do 7. 9. 2018 tzv. rezervační poplatek ve výši 2.000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.

• O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.

• V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.

• Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 7. 9. 2018, ztrácí student nárok na ubytování na Koleji Hradební.

• Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.

• Případné dřívější nastěhování na Kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/e-mailové/dohodě s vedoucím koleje – ing. Františkem Petlachem (e-mail: frantisek.petlach@amu.cz)

• Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2018 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné/e-mailové/ dohodě s vedoucím koleje.

Přístup k vlastnímu účtu na koleji:

Zde můžete kontrolovat stav svého účtu na Koleji v Hradební

Rádi vás ubytujeme v letním období od 1.7. do 25.9. s možností zajištění snídaní či polopenze v přilehlé restauraci Haštalský dědek, vzdálené 150 metrů od koleje AMU.

Rezervace ubytování:
tel.: 234 244 581
e-mail: ubytovani.kolej@amu.cz
e-mail: frantisek.petlach@amu.cz