logo FAMU
Ubytování na koleji

Moderně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7 (známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny) se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Všechny místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny do dvoupokojových a třípokojových apartmánů s vlastním sociálním zařízením, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou a cvičné sály s nástroji  (pianina, klavíry, cembalo, harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrovních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apartmánem s bezbariérovým přístupem, samozřejmostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky na každém patře. Ubytování je možné domluvit i v letním období od července do září pro jednotlivce či zájmové skupiny.

Ceny ubytování jsou stanoveny Dodatkem č.1 k výnosu rektora č. 8/2012. S účinností od 29.6.2018 vstupují v platnost nové ceny ubytování, stanovené Výnosem rektora č. 2/2018
Žádost o ubytování projednejte se studijním oddělením Vaší fakulty.

Smlouva o ubytování

Termíny a podmínky pro nastěhování studentů na Kolej Hradební pro akademický rok 2018/19

• Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou sobota – 29. 9. 2018 a neděle – 30. 9. 2018 s tím, že konečný termín pro nastěhování je pátek 5. 10. 2018.

• Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do 7. 9. 2018 tzv. rezervační poplatek ve výši 2.000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.

• O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.

• V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.

• Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 7. 9. 2018, ztrácí student nárok na ubytování na Koleji Hradební.

• Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.

• Případné dřívější nastěhování na Kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/e-mailové/dohodě s vedoucím koleje – ing. Františkem Petlachem (e-mail: frantisek.petlach@amu.cz)

• Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2018 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné/e-mailové/ dohodě s vedoucím koleje.

Přístup k vlastnímu účtu na koleji:

Zde můžete kontrolovat stav svého účtu na Koleji v Hradební

Rádi vás ubytujeme v letním období od 1.7. do 25.9. s možností zajištění snídaní či polopenze v přilehlé restauraci Haštalský dědek, vzdálené 150 metrů od koleje AMU.

Rezervace ubytování:
tel.: 234 244 581
e-mail: ubytovani.kolej@amu.cz
e-mail: frantisek.petlach@amu.cz