logo FAMU


LEDEN 2021

Milé studentky, milí studenti,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Vím, jak velmi už toužíte natáčet, realizovat záměry, které jste během podzimních měsíců promýšleli, pracovat na praktických úkolech. Pokud můžete úkol realizovat samostatně, neustávejte, tvořte. Pro cvičení a filmy realizované ve štábech musíme vyčkat bezpečné situace. Je to frustrující, máte obavy, jestli pak filmy stihnete a jestli je zrealizujete tak, jak si je představujete. Možná ne zcela. Nepřestávejte však přemýšlet nad každým aspektem filmu, nad svými tvůrčími rozhodnutími. Kreslete si storyboardy, buďte online v kontaktu s dalšími členy a členkami štábů, sbírejte inspirace, diskutujte, dívejte se a čtěte to, co vás podněcuje, provokuje, posouvá. Jakmile se epidemická situace zlepší na stupeň 3, začnou i natáčení ve štábech. Máte to těžké. Jiné. Jiné podmínky než studující v uplynulých letech. Věřím ale, že jedinečnost každé/ho z vás se může projevit i za těchto tolik odlišných podmínek.

Přeji vám srdečně, ať to, co děláte, je pro vás smysluplné a naplňující.

Andrea Slováková
děkanka


PROSINEC 2020


Milé studentky, milí studenti,

když jste posílali záběry do říjnového filmu, vnímala jsem, že prožíváte izolovanost, větší prázdno okolního prostředí, ticho, individualizaci jindy společných aktivit – měla jsem ale zároveň dojem, že dokážete i v těchto netypických dispozicích najít zdroj inspirace, číst to dění ve vaší vlastní poetice či rozeznávat humorné stránky situací. To mě potěšilo, vidět i v této době vaši tvůrčí energii. Od pondělí 7. prosince ji budete moct už naplno uplatnit v rámci výuky, protože se otevře možnost prezenční realizace všeho praktického. Teď vám ještě zbývají poslední dny toho do velké míry distančního režimu, v rámci něhož můžete dopromýšlet své náměty a scénáře a podoby řešení konkrétních praktických úkolů a cvičení, než se do nich pustíte.

Přeji vám, ať se realizace praktické výuky daří a ať vás těší.

Andrea Slováková
děkanka


LISTOPAD 2020


Milé studentky, milí studenti,


máme za sebou první měsíc zimního semestru v pandemických podmínkách. První třetinu měsíce ještě výuka probíhala podle semaforu, pak už pouze a jen distančně. Je to po mnoha stránkách náročné – pro vás i pro vaše vyučující.
Je to však zároveň příležitost – jsme filmová škola a digitální audiovizuální vyjadřování je pro nás samozřejmým. Pojďme se i na tu výuku (o) filmu ve virtuálním prostředí podívat jako na svého druhu žánr, ať už v něm převládají prvky performativní (ze strany vyučujících i vás, studujících), postupy found footage (útržky audiovizuálních či jiných děl, o nichž vedete rozpravy), anebo esejistické prvky poučené a podložené argumentace. Vnesme k těmto postupům ještě (sebe)reflexivní momenty – pokud máte nápady, jak setkávání v rámci jednotlivých předmětů žánrově rozrůznit a rozvinout, mluvte se svými vyučujícími, přemýšlejte v rámci kateder, a také sdílejte vzájemně poznatky dobrých praxí.
Všem nám shodně záleží na tom, abychom se potkávali každodenně, abyste měli kontinuálně podněty pro přemýšlení a prohlubování vašeho poznání, a víc než kdy jindy ty podoby, jak toho dosáhnout, závisí na nás všech dohromady.


Přeji vám hodně vnitřních sil a chuť i k jisté hravosti a neustálému objevování.
A pevné zdraví vám i vašim blízkým.


Andrea Slováková
děkanka