logo FAMU

FAMU STOJÍ ZA UKRAJINOU / FAMU підтримує Україну

PORTÁL POMOCI / ПОРТАЛ ДОПОМОГИ

 

 

!


Upozornění: stipendijní program AMU pro ukrajinské studenty a studentky je v současné chvíli již naplněn.V případě zájmu o řádné studium na FAMU či o dočasný studijní pobyt prosíme vyplňte dotazník ZDE

V případě doplňujících dotazů se obracejte na na asistentku studijního oddělení pro ukrajinské záležitosti Danicu Dimitrijevic na e-mailu: nasiukrajinci@famu.cz

MANUÁL: INFORMACE K ŽÁDOSTI O SOLIDÁRNÍ PŘÍSPĚVEK

První pomoc lidem utíkajícím z Ukrajiny, kteří přišli do České republiky:

1) První krok: REGISTRACE. K registraci občanů a občanek z Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Centra poskytují registrace občanů a občanek Ukrajiny u cizinecké policie, vyřízení speciálního dlouhodobého víza a asistenci při řešení dalšího pobytu v České republice. Tyto kroky jsou nutné pro umožnění delšího pobytu. Ukrajinští občané a občanky mohou získat speciální dlouhodobé vízum a nebo mohou na území ČR pobývat 90 dní bez víza.

Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (v ukrajinštině)
MAPA center
Praha: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle kacpu@aak.izscr.cz https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/ukrajina


2) Odkazy s informacemi k dalšímu postupu pro ukrajinské občany a občanky: 

Základní informace v ukrajinštině k dalšímu postupu od Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Komplexní dokument v ukrajinštině, jak hledat pomoc, který vypracoval týdeník Respekt:
https://respekt.mgwdata.net/zs9f5r/2022/03/respekt-jak-hledat-pomoc_uwt63.pdf

Bezplatná lékařská pomoc:
http://lekariproukrajinu.cz/?fbclid=IwAR0eMb0PSiV_QraNRvRX8yNm4QaEbfKJo0lWQ2tWYWosPIGUgn5l8bVD_w

 


ROZCESTNÍKY:

STOJÍME ZA UKRAJINOU

ВЕБ-САЙТИ: ОРГАНІЗАЦІЇ МИ ЗА УКРАЇНОЮ 

https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky

Vybrané finanční sbírky / Вибрані фінансові збірники:

Člověk v tísni

Armáda spásy

Český červený kříž

Unicef

Red Cross for Ukraine

Vostok SOS

PSYCHOLOGICKÁ POMOC / Психологічна допомога: 

ČESKÁ PSYCHOLOGICKÁ ALIANCE PRO GLOBÁLNÍ ZMĚNY / ЧЕШСЬКИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС ДЛЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

NÚDZ пропонує психіатричну допомогу людям з України: Замовляємо за телефоном: (+420) 283 088 139 або електронною поштою: ambulance@nudz.cz

психологическая помощь российским студентам

Další informace / БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ :

Інформація для громадян України

Oficiální informace MVCR v češtině

PORTÁL POMOCI AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

STUDENTI PRO UKRAJINU

 

 Aktuality celé FAMU najdete na úřední desce
.
.