logo FAMU
Jazyková výuka

JAZYKOVÁ VÝUKA

 

 

DŮLEŽITÉ: Výuka jazykových předmětů během děkanského volna (28. - 29. 4. 2021) bude probíhat následujícím způsobem:

  • Povinné předměty (AJ pro odborné účely) - výuka ve čtvrtek 28. 4. proběhne beze změny
  • Povinně volitelné předměty ( NJ/FJ/ŠJ/IJ/RJ - pouze Produkce BAK) - výuka  28. / 29. 4. proběhne beze změny

 

 


DŮLEŽITÉ informace k dalšímu studiu jazyků pro studenty, zapsané ke studiu do 1. ročníku (BAK a MGR)  v AR 2018/19 a níže, naleznete zde:

Metodický pokyn č. 1/2019 k přechodu na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém roce 2019/2020 u studentů AMU s ročníkem imatrikulace 2018

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2020, Dodatek č. 1 k přechodu na systém výuky AJ pro odborné účely v 2019_2020

Návod pro práci s Metodickým pokynem najdete na domovské stránce KOSu.

POZOR: Studentů zapsaných ke studiu do prvních ročníků od AR 2019/20 (BAK i MGR) se tento pokyn netýká!

Pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) od AR 2019/20, platí následující pravidla:


1.A Povinná jazyková výuka

Během bakalářského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.

Během magisterského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Paralelka 1: Kamera, Střih, Zvuková tvorba

Paralelka 2: AVS, Animovaná tvorba, Fotografie, Restaurace fotografie

Paralelka 3: Režie, Produkce, Scenáristika a dramaturgie, Dokumentární tvorba

1.B Oborové výjimky

Studenti oboru Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Studenti oboru Restaurace fotografie v navazujícím magisterském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat také 5 kreditů za druhý cizí jazyk..
.