logo FAMU

Němčina

Německá konverzace-pokročilí (702SNK)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Rozšíření a prohloubení slovní zásoby.

Zdokonalení řečových dovedností.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Ulrike KADLEČÍKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 12:30–14:00 Ulrike KADLEČÍKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Němčina - mírně pokročilí (702SNA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Němčina - středně pokročilí (702SNB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, události a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Němčina - úplný začátečník (702SNA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Příprava na mezinárodní jazykový certifikát NJ B1 (702SNPC1)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Osvojení dovedností (čtení, poslech, psaní a mluvení) nutných pro Certifikát B1.

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, události a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, oba jsou zakončeny zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

.
.