logo FAMU
Jazyková výuka

Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v čj
 

Zkouška z českého jazyka je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem:

a) úředním certifikátem akreditované instituce, zejména absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce

Seznam akreditovaných institucí, jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde.

Minimální požadovaná jazyková úroveň pro studium na FAMU je B1 podle SERR (POZOR: Jednotlivé studijní programy mohou požadovat i vyšší úroveň, např. Katedra scenáristiky a dramaturgie či Katedra produkce požadují aktivní znalost češtiny na úrovni C2).

Uchazeči budou s předstihem informováni o termínu zkoušky.

 

Popis zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a psaní (cca 2 hod):

- čtení s porozuměním (45 minut)

- poslech s porozuměním (25-30 minut)

- psaní (45 minut)

Ústní část (cca 20 min.) prověřuje dovednost mluvení a má podobu pohovoru se zkoušejícím CJP, popř. zástupcem fakulty, popř. stud. programu, na který se uchazeč/ka hlásí.

 

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout celkem nejméně 60%, a to i v jednotlivých částech zkoušky. 

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je odeslán na Studijní oddělení FAMU.

 

Další informace

Cvičnou písemnou část zkoušky si můžete vyzkoušet zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu.0001). Další modelové varianty lze nalézt zde a zde.

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem: cjp@amu.cz. Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte prosím Studijní oddělení FAMU..
.