logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny - FSE Dates

2022/2023 

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Bakalářský
do 15. 8. 2022 13. 9. 2022 -
14. 9. 2022
Svázanou teoretickou práci (tvrdé desky) ve dvou exemplářích odevzdat do 15.8.2022 a současně i nahrát v jednom .pdf souboru do KOSu!!!
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 21. 9. 2022 Svázanou diplomovou práci ve dvou exemplářích odevzdat do 22.8.2022 a současně i nahrát v jednom .pdf souboru do KOSu!!!
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Bakalářský
do 16. 8. 2022 20. 9. 2022 16.8.2022 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou bakalářskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky bakalářské práce). Bakalářská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 16.8.2022! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 16.8.2022 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Bakalářský
do 16. 8. 2022 21. 9. 2022 16.8.2022 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou bakalářskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky bakalářské práce). Bakalářská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 16.8.2022! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 16.8.2022 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 30. 8. 2022 27. 9. 2022 30.8.2022 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou diplomovou práci v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky diplomové práce). Diplomové práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 30.8.2022! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u diplomové práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 30.8.2022 odeslat diplomovou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dokumentární tvorba Katedra dokumentární tvorby
Navazující magisterský
do 8. 8. 2022 8. 9. 2022 -
13. 9. 2022
do 8. 8. 2022 odevzdat na Studijním oddělení FAMU teoret. magisterskou práci ve dvou vyhotoveních; 8. 9. 2022 od 13:30-19h zkoušení z Dějin českého a světového DF, z Dějin světové kinematografie a z Dějin české kinematografie v učebně KDT 217; 13. 9. 2022 od 9:30-14h v Projekci FAMU projekce absolvent. filmu; 13. 9. 2022 od 15-19h ústní obhajoby v učebně U2
Dokumentární tvorba Katedra dokumentární tvorby
Bakalářský
do 8. 8. 2022 8. 9. 2022 -
12. 9. 2022
do 8. 8. 2022 odevzdat na Studijním oddělení FAMU teoret. bakalářskou práci ve dvou vyhotoveních; 8. 9. 2022 od 9:30-12:30h zkoušení z Dějin českého a světového DF a z Dějin světové kinematografie v učebně KDT 217; 12. 9. 2022 od 9:30-14h v Projekci FAMU projekce bc. filmu; 12. 9. 2022 od 15-19h ústní obhajoby v učebně U2
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Kamera Katedra kamery
Bakalářský
do 22. 8. 2022 19. 9. 2022 projekce bude dne 15.9. od 9:00 v projekčním sále Studia FAMU
Kamera Katedra kamery
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 26. 9. 2022 projekce filmů bude 21.9. od 9:00 v projekčním sále Studia FAMU
Cinematography Katedra kamery
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 26. 9. 2022
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Režie Katedra režie
Bakalářský
do 8. 8. 2022 8. 9. 2022 Začátek projekcí v 9:00 hod ve Studiu FAMU, po projekcích ústní zkouška na katedře režie.
Režie Katedra režie
Navazující magisterský
do 16. 8. 2022 16. 9. 2022 -
17. 9. 2022
Začátek projekcí v 9:00 hod ve Studiu FAMU, po projekcích ústní zkouška na katedře režie.Den 17.9.2022 je jako rezerva, kdyby se vše nestihlo 16.9.2022.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 12. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
VŠKP (obě) do 12. 8. 2022. Do 5. 9. 2022 zaslat vedoucí katedry a na sekretariát seznam školní i mimoškolní praxe s názvem: "Praktická činnost v průběhu celého bakalářského studia - školní cvičení a mimoškolní praxe”
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 19. 8. 2022 19. 9. 2022 -
20. 9. 2022
Do 12. 9. 2022 zaslat vedoucí katedry a na sekretariát seznam školní i mimoškolní praxe s názvem: "Praktická činnost v průběhu celého studia - školní cvičení a mimoškolní praxe”
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Bakalářský
do 25. 8. 2022 15. 9. 2022 -
16. 9. 2022
Práce odevzdávejte do 25.8.2022 ve dvou exemplářích v pevné vazbě, vypravených dle výnosu rektora/rektorky AMU. Spolu s pracemi odevzdejte vyplněné, vytištěné a podepsané licenční smlouvy
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 27. 8. 2022 27. 9. 2022 Práce odevzdávejte do 27/8/2022 ve dvou exemplářích v pevné vazbě, vypravených dle výnosu rektora/rektorky AMU. Spolu s pracemi odevzdejte vyplněné, vytištěné a podepsané licenční smlouvy
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Střihová skladba Katedra střihové skladby
Bakalářský
do 16. 8. 2022 13. 9. 2022 -
14. 9. 2022
Střihová skladba Katedra střihové skladby
Navazující magisterský
do 18. 8. 2022 15. 9. 2022 -
16. 9. 2022
Montage Katedra střihové skladby
Navazující magisterský
do 23. 8. 2022 20. 9. 2022 -
21. 9. 2022
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Bakalářský
do 15. 8. 2022 15. 9. 2022 projekce 14.9.2022 od 9.00 v referenční projekci SF
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 27. 9. 2022 projekce 26.9.2022 od 9.00 v referenční projekci SF
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinema and Digital Media FAMU International
Navazující magisterský
do 31. 8. 2022 30. 9. 2022 Delivery deadline for the qualifying works is August 31, 2022 (graduation script, diploma thesis), for film is delivery deadline Sept.16,2022

.
.