logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny - FSE Dates

2022/2023 

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 30. 8. 2022 27. 9. 2022 30.8.2022 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou diplomovou práci v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky diplomové práce). Diplomové práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 30.8.2022! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u diplomové práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 30.8.2022 odeslat diplomovou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinematography Katedra kamery
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 26. 9. 2022
Kamera Katedra kamery
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 26. 9. 2022 projekce filmů bude 21.9. od 9:00 v projekčním sále Studia FAMU
Kamera Katedra kamery
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 26. 9. 2022 projekce bude 21.9. 2022 od 9:00 v projekci SF
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 27. 8. 2022 27. 9. 2022 Práce odevzdávejte do 27/8/2022 ve dvou exemplářích v pevné vazbě, vypravených dle výnosu rektora/rektorky AMU. Spolu s pracemi odevzdejte vyplněné, vytištěné a podepsané licenční smlouvy
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 8. 1. 2023 9. 2. 2023 Svázaná diplomová práce a Scénář (pevná vazba oboje, 2 kopie) - odevzdat do 8.1. 2023 na katedře.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Navazující magisterský
do 29. 8. 2022 27. 9. 2022 projekce 26.9.2022 od 9.00 v referenční projekci SF
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinema and Digital Media FAMU International
Navazující magisterský
do 31. 8. 2022 30. 9. 2022 Delivery deadline for the qualifying works is August 31, 2022 (graduation script, diploma thesis), for film is delivery deadline Sept.16,2022

.
.