logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny 2020/2021

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Navazující magisterský
do 30. 8. 2021 29. 9. 2021 Do 30. srpna nahrát Diplomovou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 2 výtisky v pevné vazbě. Zavedení práce a vyplnění všech informací do KOSu platí i pro práci praktickou.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 30. 8. 2021 29. 9. 2021 30.8.2021 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou magisterskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky magisterské práce). Magisterská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 30.8.2021! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 30.8.2021 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Režie Katedra režie
Navazující magisterský
do 27. 8. 2021 27. 9. 2021 Uzávěrka přihlášení se ke státní zkoušce do KOSU je max. 3 měsíce před termínem, tj. 27.6.2021. Datum odevzdání písemné práce max. 1 měsíc před termínem, tj. 27.8.2021 - ukázat na SO a odevzdat na katedru, zároveň musí být práce nahrána v KOSU a vyplněny v KOSU všechny předepsané údaje.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 1. 9. 2021 29. 9. 2021 Práce odevzdávejte ve dvou exemplářích v pevné vazbě, vypravených dle výnosu rektora/rektorky AMU. Spolu s pracemi odevzdejte vyplněné, vytištěné a podepsané licenční smlouvy.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Navazující magisterský
do 30. 8. 2021 30. 9. 2021 29.9.2021 PROJEKCE VE STUDIU FAMU 9-17.00, odevzdávání filmů do 22.9.2021 dle pokynů SF
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinema and Digital Media FAMU International
Navazující magisterský
27. 9. 2021

.
.