logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI AMU 

 

!

Příjem přihlášek na kolej pro akademický rok 2022/2023 skončil. 


Zájemci o kolej, kteří v termínu podali přihlášku pro akademický rok 2022/2023 budou informováni o přidělení místa na koleji na začátku července 2022.

Kapacita míst na Koleji AMU je omezená, nemůžeme zaručit ubytování pro všechny, kteří si o ubytování zažádají. Pořadí došlých přihlášek hraje roli při přidělování koleje. Přednost při přidělování míst na koleji mají budoucí studenti / studentky prvních ročníků bakalářského studia.  Zájemci, kterým nebude v červenci přiděleno místo, budou evidováni na seznamu náhradníků. Je velká pravděpodobnost, že do září dojde k posunu pořadí. Jednolůžkové pokoje prakticky nejsou k dispozici, počítejte s dvou či třílůžkovými pokoji.

 


KOLEJ AMU

Hradební 7, 110 00 Praha 1 (Mapa)
 
Vedoucí zařízení:
Ing. Andrea Zíková
email: andrea.zikova@amu.cz

Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář

Dopravní spojení:
Stanice tramvaje číslo 6, 8, 15, 26 do stanice Dlouhá třída nebo metro B Náměstí republiky

Další informace k ubytování na Koleji AMU naleznete zdeTERMÍNY A PODMÍNKY NASTĚHOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJ AMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

 

Směrná čísla pro ubytování studentů jednotlivých fakult na Koleji AMU Hradební pro akademický rok 2022/2023 jsou následující: HAMU 70, DAMU 33, FAMU 26.

Termín pro nastěhování studentů na kolej Hradební je čtvrtek 29. 9. 2022 a pátek 30. 9. 2022 s tím, že konečný termín pro nastěhování je středa 5. 10. 2022

Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do čtvrtka 31. 8. 2022 tzv. rezervační poplatek ve výši 2000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.

Údaje pro úhradu ze zahraničí:

IBAN: CZ8301000000430845870227; SWIFT: KOMBCZPPXXX

Banka: Komerční banka a.s. Na Příkopě 33 114 07 Praha 1 Czech Republic

Název účtu: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha

 

Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, ztrácí student nárok na ubytování na koleji Hradební.

O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.

V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.

Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.

Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucí koleje – paní Ing. Andreou Zíkovou

 

LETNÍ UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ AMU A STUDENTŮ JINÝCH VŠ NA KOLEJI AMU V PRAZE

Kolej AMU nabízí studentům AMU, jakož i studentům jiných VŠ, kteří se prokáží potvrzením o studiu, možnost ubytování v rámci tzv. letního provozu, tj. v období od 1. 7. do 28. 9. Pro více informací kontatujte vedoucí koleje paní Ing. Andreu Zíkovou.
 


.
.