logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI AMU NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

 

!

Lůžková kapacita koleje AMU pro akademický rok 2021/2022 je vyčerpána. Od 1. 7. 2021 již není možné zažádat o ubytování na koleji. Děkujeme za pochopení.


Stávající studenti FAMU mohou podávat přihlášky od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021. Vlastoručně vyplněné a oskenované přihlášky prosím zasílejte e-mailem na eliska.picmanova@famu.cz

Kapacita míst na Koleji AMU je omezená, nemůžeme zaručit ubytování pro všechny, kteří si o ubytování zažádají. Pokud podáte přihlášku do 15. 6. 2021, budeme Vás informovat v červenci 2021, zda-li s ubytováním můžete počítat nebo jste na listině náhradníků.

 


KOLEJ AMU

Hradební 7, 110 00 Praha 1 (Mapa)
 
Vedoucí zařízení:
Ing. František Petlach
email: frantisek.petlach@amu.cz

Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář

Dopravní spojení:
Stanice tramvaje číslo 6, 8, 15, 26 do stanice Dlouhá třída nebo metro B Náměstí republiky

Další informace k ubytování na Koleji AMU naleznete zdeTERMÍNY A PODMÍNKY NASTĚHOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJ AMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

  • Směrná čísla pro ubytování studentů jednotlivých fakult na Koleji AMU Hradební pro akademický rok 2021/22 jsou následující: HAMU 70, DAMU 33, FAMU 26.
  • Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou středa - 29. 9. 2021 a čtvrtek - 30. 9. 2021 s tím, že konečný termín pro nastěhování je úterý 5. 10. 2021.
  • Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do čtvrtka 9. 9. 2021 tzv. rezervační poplatek ve výši 2000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.
  • Údaje pro úhradu ze zahraničí:

              IBAN: CZ8301000000430845870227
              SWIFT: KOMBCZPPXXX
              Bank: Komerční banka a.s.
              Na Příkopě 33
              114 07 Praha 1
              Czech Republic
              Název účtu: Akademie múzických umění v Praze,
              Malostranské náměstí 12,
              118 00 Praha 1

  • O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.
  • V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.
  • Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 9. 9. 2021, ztrácí student nárok na ubytování na koleji Hradební.
  • Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.
  • Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucím koleje – Ing. Františkem Petlachem (email: frantisek.petlach@amu.cz)
  • Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2021 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné (emailové) dohodě s vedoucím koleje.

LETNÍ UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ AMU A STUDENTŮ JINÝCH VŠ NA KOLEJI AMU V PRAZE

Kolej AMU nabízí studentům AMU, jakož i studentům jiných VŠ, kteří se prokáží potvrzením o studiu, možnost ubytování v rámci tzv. letního provozu, tj. v období od 1. 7. do 28. 9. 2021.
S přihlédnutím k celkové epidemiologické situaci a prodloužení letního semestru na AMU do 11. 7. 2021, je studentům nabízeno ubytování za stejných či zvýhodněných cen proti cenám dle stávajícího Výnosu rektora č. 2/2018. Více informací naleznete zde.


.
.