FAMU
Celoživotní vzdělávání

FAMU pořádá v souladu se svým vnitřním předpisem o celoživotním vzdělávání kurz Univerzity třetího věku.

Účastníci kurzu Univerzity třetího věku mohou navštěvovat přednášky k úvodům do oborů filmové tvorby (součást úvodního běhu pro studenty 1. ročníku bakalářského programu) a po dohodě s pedagogy vybrané přednášky či semináře z bloku volitelných předmětů FAMU. Program je určen pro zájemce starší 50 let a více.

Zájemci o účast na programu celoživot­ního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku kontaktují nejpozději týden před termínem zápisu do Univerzity třetího věku, který je vyhlášen v příslušném Harmonogramu Akademického roku na FAMU, Studijní oddělení FAMU (tel.: 234 244 319, e-mail: tereza.finraskova@famu.cz), které zaeviduje jejich data a uchazeče pozve k zápisu do programu.

Zápis do kurzu Univerzita třetího věku pro ak. rok 2019/20 proběhne v pátek 4. 10. 2019 ve 13:00 hod. na FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1.

V den zápisu účastníci obdrží účastnickou kartu a veškeré informace o organizaci programu a aktuální nabídce přístupných předmětů.

Odkazy

Volitelné předměty FAMU