FAMU
Dny otevřených dveří

Odpoledne otevřených dveří na Katedře zvukové tvorby

ve čtvrtek 25.10.2018 13.00 - 16.00, FAMU, 3. patro

Zájemcům o studium budou k dispozici pedagogové a studenti:
13.00-16.00   

  • Mgr. Vladimír Skall, odborný asistent
  • Mgr. Marek Hart, odborný asistent
  • BcA. Martin Stýblo, čekatel na Mgr. státní závěrečnou zkoušku

14.30 - 15.30 

  • BcA. Jakub Trš, student 1. ročníku Mgr. studia

Den otevřených dveří na Katedře fotografie

Katedra fotografie pořádá Den otevřených dveří pro zájemce o studium v pondělí 15. 10. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin v prostorách katedry.


Den otevřených dveří na Katedře střihové skladby

Dne 12.10.2018 v době od 10:00 do 15:00 hodin se koná na FAMU Katedře střihové skladby Den otevřených dveří.
Uvítáme pokud zájemci o studium přinesou ke konzultaci svoje práce.

 

Den otevřených dveří se koná 20. 5. 2019 v době od 10:00 do 16:00 hod.

V tomto termínu budou zájemcům o studium na katedrách k dispozici pedagogové, kteří budou poskytovat konzultace o studiu příslušného oboru.

Na Katedře animované tvorby proběhne (místnost číslo 415, 4. patro) bude od 10 hod do cca 12:30 hod probíhat úvodní seznámení s bakalářským studijním programem (v případě zájmu i magisterským). Prostor pro individuální konzultace bude od 13:30 hod do cca 16:00.

Katedra kamery a Centrum audiovizuálních studií se dne otevřených dveří neúčastní. Individuální konzultace s uchazeči jsou možné kdykoliv během roku po předchozí domluvě.

Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci konzultací s pedagogy nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy.