FAMU
Doktorské studium

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 není vypsáno.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 budou zveřejněny v průběhu roku 2019.