FAMU

Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na celostátní úrovni. Aplikace bude umožňovat vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporovat proces certifikace těchto výstupů a sloužit ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených dokumentů. Ve finále povede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.

Přístup do aplikace RUV

VKLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ DO RUV ZA ROK 2018

Sběr dat na FAMU pro Registr uměleckých výstupů probíhá v termínu od 4. 1. do 25. 1. 2018 (včetně). Podklady odevzdávejte prosím na sekretariátech příslušných kateder.

Vzhledem ke změně harmonogramu ze strany MŠMT, který je letos o 14 dní kratší, je potřeba dodržet děkanem stanovené termíny pro odevzdání výstupů:

Za segment AUDIOVIZE je potřeba odevzdat data nejpozději do pátku 25. 1. 2019 (včetně) – kontakt Petr Vlček (petr.vlcek@famu.cz)

Za segment VÝTVARNÉ UMĚNÍ je potřeba odevzdat data nejpozději do neděle 20. 1. 2019 (včetně) – kontakt Barbora Stejskalová (barbora.stejskalova@famu.cz)

Uměleckým výstupem se rozumí umělecké autorské dílo nebo umělecký výkon člena akademické obce FAMU, které bylo zveřejněno v roce 2018 (nikoli rok produkce díla). Umělecké výstupy jsou registrovány v následujících segmentech: Audiovize, Scénická umění, Výtvarné umění, Hudba, Literatura, Architektura a Design.

Pro zadání výstupu do RUV jsou zapotřebí následující informace:

  • Nejdůležitější údaje: autor a spoluautoři (např. tandem režisérů), oficiální český název díla, druh činnosti (režie, produkce ad.) a hlavně termín prvního uvedení (světová premiéra, vernisáž ad.)!
  • Další uvedení (TV, festivaly, distribuce) a ocenění (festivaly, filmové ceny, recenze ad.) stačí doložit v počtu max. 5 + 5, ale nutno doložit konkrétním datem a odkazem (viz níže); od nejvýznamnějších po méně významné.
  • Veškerá uvedení a ocenění se musí doložit, ideálně funkčním odkazem na web distributora, televizi či festivalu, nebo scanem programu ad.
  • Anotace, která se nemá týkat jen obsahu díla, ale popisu vykonané činnosti (např. režie dokumentárního filmu využívajícího časosběrnou metodu) a klíčová slova.
  • Anotaci a klíčová slova v angličtině uvádíme pouze, pokud mělo dílo či výkon mezinárodní dosah (uvedení na zahraničních festivalech, zahraniční distribuce ad.).
  • U činností, které nejsou explicitně u děl uváděna (např. produkce, dramaturgie, střih ad.) je nutné u díla doložit buď titulky, nebo jinak, aby bylo zjevné, že se autor na díle skutečně podílel.

Pro sběr dat je možné využít interní formulář FAMU (první list je prázdný, pro potřeby dalšího kopírování; druhý slouží jako vzor; další listy jsou volné a určené k vyplnění): ZDE.  

Každý ze členů akademické obce FAMU má zřízen přístup do RUV a může si výstupy vkládat rovněž sám. V případě, že si chcete výstupy vkládat do RUV sami, kontaktujte metodika FAMU (kontakt níže).

Další informace o RUV najdete na stránkách MŠMT, kde jsou k dispozici, také manuály jednotlivých segmentů:

Bližší informace týkající se RUV vám ochotně sdělí:

Mgr. Petr Vlček
metodik pro RUV

petr.vlcek@famu.cz
+420 604 31 55 37