logo FAMU
Akreditace

Akreditované programy FAMU


FAMU vyučuje akreditované bakalářské a magisterské programy v češtině a angličtině a doktorský program v češtině. 

Akreditace jednotlivých programů se řídí zejména Akreditačním řádem AMUAkreditační dokumentace k jednotlivým programům jsou veřejně prezentovány na zasedáních Akademického senátu AMU a jsou součástí zápisů tohoto orgánu..
.