logo FAMU

OMBUDSMANKA FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Ombudsmanka FAMU je nezávislá osoba, která pedagogicky nepůsobí na FAMU, je poradkyní děkanky FAMU a rektorky AMU, a svým působením vytváří prostor pro důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním FAMU. Jejím posláním je spoluvytvářet bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, podpora diverzity a zvyšování přístupnosti studia studentům se speciálními potřebami. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na mediaci či jiný odpovídající způsob řešení sporů a stížností za účelem ochrany studentů a studentek, vyučujících i dalších pracovnic a pracovníků. Svým působením přispívá k rozvoji vnitřní kultury a férového a demokratického fungování FAMU. 
Ombudsmanka FAMU aktuálně funguje v přípravném, pilotním režimu. 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková je speciální pedagožka, vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka agendy dětského duševního zdraví a přednáší na katedře speciální pedagogiky PedF Univerzity Karlovy. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte, členkou Rady vlády pro lidská práva, členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a členkou think tanku Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy. Působila jako náměstkyně ministra školství, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí, pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Na MŠMT působila rovněž jako ředitelka Odboru pro rovné příležitosti ve vzdělávání.

Její mezinárodní rozhled rozvinula řada zahraničních studijních cest zaměřených na mapování vzdělávacích a sociálních systémů. Byla členkou expertního týmu evropského komisaře při tvorbě strategie Social Investment Package. Za svou podporu systémových změn v oblasti inkluzivního vzdělávání se v roce 2016 stala Ashoka Fellow doživotní členkou globální sítě sociálních inovátorů a v roce 2019 byla vyznamenána Nadací Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů.


KONTAKT

klara.laurencikova@famu.cz
 .
.