FAMU
Knihovna

Pro studenty, zaměstnance i veřejnost

Chodit k nám může každý, především jsme tu ale pro naše studenty a pedagogy. Pro veřejnost jsou naše fondy k dispozici pouze prezenčně.


‼️UPOZORNĚNÍ‼️

Naši milí uživatelé, moc se vám omlouváme, ale od 11. března 2020 je knihovna do odvolání uzavřena. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy po dobu trvání zrušení výuky. V této době také nebudou nabíhat již aktivní pokuty. Děkujeme za pochopení, kdyby cokoliv, napište nám na knihovna.famu@famu.cz nebo náš FB, kde najdete také více informací o online zdrojích.

 

Otevírací doba

pondělí    10 - 18 

úterý        10 - 18 

středa      10 - 20 

čtvrtek     10 - 18 

pátek        10 - 14 

 

Vstup do KATALOGU

On-line katalog obsahuje záznamy knih, vysokoškolských prací, časopisů a CD

Pozor - neobsahuje studijní fond videotéky - tj. záznamy filmů na videokazetách, DVD a BLU-RAY (kromě studentských filmů), filmy je možno vyhledat pouze z katalogů přímo v knihovně.


Vstup do DSpace (repozitář závěrečných prací AMU)

V DSpace AMU jsou volně dostupná pouze metadata. K plným textům vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické podobě (od roku 2006) se uživatelé sítě AMU mohou dostat kdykoliv a odkudkoliv po přihlášení standartními přihlašovacími údaji. Starší práce FAMU (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné v elektronické podobě z DSpace na určených PC pouze v Knihovně FAMU. V knihovně jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě i bakalářské a diplomové scénáře, jejichž záznamy najdete v Katalogu Knihovny FAMU. 

Elektronické informační zdroje (databáze)

JSTOR - Arts & Sciences III
Přístup z AMU
Přístup z počítačů mimo AMU

O databázi

Dočasně volně dostupné e-zdroje

Digitální knihovna Kramerius Národní Knihovny ČR pro studenty VŠ

sbírka naskenovaných knih pro studenty a učitele vysokých škol je dočasně zpřístupněno pro čtení přes 200 000 titulů periodik a monografií, z toho je asi 15 000 dokumentů, které byly vydány po roce 2010 (najdete tam spoustu žádaných odborných publikací - např. Dějiny filmu, Úvod do dokumentárního filmu, Panorama českého filmu, Západní filmová avantgarda, Československá nová vlna, Tisíc plošin, Orientalismus, Kapitoly z dějin nových médií, Česká avantgarda a film, Kinetismus, Jak rozumět médiím, Asociativní dějepis umění ad. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat. Podrobný návod na používání zde

Digitální knihovna Kramerius Národní technické knihovny ČR pro studenty VŠ

Sbírka naskenovaných knih pro studenty a učitele vysokých škol především technických oborů je k dispozici přes 2 000 titulů periodik a monografií. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat. Digitální knihovna funguje na stejném principu, jako ta od Národní knihovny ČR.

E-zdroje pro studenty VŠ #Knihovnyprotiviru

webový průvodce z dílny kolegů z Moravské zemské knihovny v Brně, ve kterém najdete užitečné odkazy na e-zdroje dostupné v době uzavření knihoven. Jedná se o volně dostupné knihy z portálu Knihovny.cz. Digitální knihovna, Google Scholar a další zajímavé odkazy na odbornou literaturu.  

JSTOR

akademická digitální knihovna, která obsahuje tituly nejen z humanitních a společenských věd, zpřístupňuje přes 6 000 e-knih a přes 150 odborných časopisů vydaných jako „open access“ bez nutnosti přihlašování až do 30. června 2020.

Volně dostupné e-zdroje a další užitečné odkazy

Knihovny.cz hledejte ve fondech českých knihoven i v zahraničních zdrojích
K dispozici jsou knihy, články, diplomové práce, patenty, normy, legislativa a další dokumenty, včetně plných textů volně dostupných zdrojů.

Katalog e-knih Městské knihovny v Praze výběr z více než 1700 titulů zdarma ke stažení (česká i světová beletrie, divadelní hry, poezie)

Česká filmová klasika·- youtube kanál českých filmů volně ke shlédnutí

Directory of Open Access Books (DOAB) multioborová databáze zpřístupňující recenzované vědecké e-knihy vydané v režimu open access. DOAB poskytuje prohledávatelný rejstřík informací o těchto e-knihách s odkazy na plné texty publikací na stránkách vydavatele nebo úložiště.

Theses.cz  registr kvalifikačních prací vysokých škol České republiky. Plné texty jsou zveřejňovány individuálně v lokálních úložištích jednotlivých univerzit v souladu s licenční politikou jednotlivých univerzit

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) distribuovaná digitální knihovna kvalifikačních prací z celého svéta. 

DART-Europe E-theses Portal kvalifikační práce v Evropě

 

Knihovna FAMU

Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
1. patro Lažanského paláce

Knihovna a videotéka (výpůjční pult): 234 244 313

Vedoucí knihovny a kancelář 1: 234 244 312

kancelář 2: 234 244 314

e-mail: knihovna.famu@famu.cz

FB Knihovny FAMU


VEDOUCÍ KNIHOVNY


Aktuality

Služby knihovny
Fondy knihovny
Koncepce akvizice

Knihovna FAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti.

Zájemce o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná. Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.

Absenčních výpůjček ve stanoveném režimu mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci. Knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

Je třeba počítat s tím, že za některé dokumenty je ve stanovených případech třeba složit kauci.

Fondy knihovny FAMU

Fondy knihovny FAMU obsahují více než  44 tis. jednotek, z toho jsou ¾ dokumentů k dispozici ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin fotografie, dramaturgie a scénáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, videozáznamy. Ročně se odebírá cca 30 titulů časopisů českých i zahraničních.
 

 • přes 21 500 knih, skript a vázaných odborných časopisů
 • přes 4 500 vysokoškolských prací v elektronické verzi
 • přes 3000 videokazet
 • přes 12 350 DVD
 • přes 1 300 BD
 • přes 1 560 videosouborů
 • 17 CD ROMů

Co, kde a jak hledat

 1. V elektronickém katalogu, který je on-line přístupný (kdykoliv a odkudkoliv) je možné si omezit vyhledávání jen ve své fakultní knihovně, nebo hledat ve všech fondech knihoven AMU (kromě FAMU i DAMU a HAMU). Upozornění: studijní fond videotéky (kromě studentských filmů) lze vyhledat pouze z katalogů na PC u výpůjčního pultu. Vyhledávat lze podle: obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, překladatelů, herců, režisérů, interpretů, názvů, klíčových slov, nakladatelů, atd. Dotazy lze různě kombinovat a zpřesňovat. Podrobně viz Návod pro vyhledávání. Knihovna také nabízí individuální instruktáže, kde se prakticky naučíte s katalogem pracovat. 
 2. Ve volném výběru - knihy na regálech: Každý obor: FILM, FOTOGRAFIE, LITERATURA, UMĚNÍ a SPOLEČENSKÉ VĚDY je dále v regálech rozdělen do podskupin: Monografie – řazeno podle osobností (fotograf, filmová osobnost, výtvarník apod.) / dějiny – řazeno podle názvů nebo příslušných teritorií (národní kinematografie) / teorie – řazeno podle názvů publikací / technika – řazeno podle názvů / skripta (ze všech oborů) – řazeno podle názvů

  Vyjmuté knihy z regálů, které si nechcete vypůjčit, nevřazujte prosím zpět, ale odkládejte je na nejbližší stolek.

Služby elektronického katalogu TRITIUS:

 •  katalog Knihovny FAMU obsahuje téměř 58 000 záznamů různých typů dokumentů (knihy, časopisy, vysokoškolské práce, DVD, CD... )
 •  umožňuje sledování stavu vašich výpůjček, rezervací, pokut atd.
 •  umožňuje rezervování a prodlužování dokumentů odkudkoliv
 •  umožňuje omezit si vyhledávání jen na některou z fakultních knihoven AMU
 •  a řadu dalších věcí – přijďte se s ním blíže seznámit do své knihovny!

Elektronický katalog obsahuje záznamy:

 • knih
 • vysokoškolských prací
 • vázaných časopisů
 • filmů na videokazetách, DVD, BLU-RAY a v digitálních videosouborech 


Katalog videozáznamů je přístupný na počítačích POUZE v prostorách Videotéky!

Po vyhledání požadovaného videozáznamu si zjistěte všechny uvedené signatury.  Nezapomeňte se také přesvědčit, zda je dokument dostupný.

U knih je třeba si poznamenat signaturu (tj. označení regálu - např. F_FI-o, F_SV) a název knihy!

Dokumenty si můžete také rezervovat (pokud jsou všechny exempláře půjčené) či prodloužit odkudkoliv a to po přihlášení se do katalogu Tritius (přihlásíte se stejně jako do sítě AMU). Beletrii a některé časopisy je třeba si objednat z depozitáře, k dispozici budou druhý den po vyžádání. Vysokoškolské kvalifikační práce (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné prezenčně z repozitáře DSpace AMU na určených PC pouze v knihovně. K plným textům VŠKP (od roku 2006) se můžou studenti a pedagogové AMU dostat i odkudkoliv po přihlášení přes vzdálený přístup. Bakalářské a diplomové scénáře jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě v knihovně.


Stránky se připravují

Stránky se připravují