logo FAMU
Knihovna

Pro studenty, zaměstnance i veřejnost

Chodit k nám může každý, především jsme tu ale pro naše studenty a pedagogy. Pro veřejnost jsou naše fondy k dispozici pouze prezenčně.
 

S příchodem nového roku zůstávají bohužel kvůli současné situaci naše dveře zavřené. V naléhavých případech nám napište na knihovna.famu@famu.cz a domluvíme se na bezkontaktním předání připravených výpůjček.

Pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook.

OTEVÍRACÍ DOBA (od 4.1.2021 do odvolání)

pondělí     zavřeno

úterý         zavřeno

středa       zavřeno

čtvrtek    zavřeno

pátek         zavřeno

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A DALŠÍCH UŽITEČNÝCH ODKAZŮ, KTERÉ BY SE VÁM MOHLY NYNÍ HODIT, NAJDETE NÍŽE.

Vstup do KATALOGU

On-line katalog obsahuje záznamy knih, vysokoškolských prací, časopisů a CD

Pozor - neobsahuje studijní fond videotéky - tj. záznamy filmů na videokazetách, DVD a BLU-RAY (kromě studentských filmů), filmy je možno vyhledat pouze z katalogů přímo v knihovně.


Vstup do DSpace (repozitář závěrečných prací AMU)

V DSpace AMU jsou volně dostupná pouze metadata. K plným textům vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické podobě (od roku 2006) se uživatelé sítě AMU mohou dostat kdykoliv a odkudkoliv po přihlášení standartními přihlašovacími údaji. Starší práce FAMU (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné v elektronické podobě z DSpace na určených PC pouze v Knihovně FAMU. V knihovně jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě i bakalářské a diplomové scénáře, jejichž záznamy najdete v Katalogu Knihovny FAMU. 

Elektronické informační zdroje (databáze)

JSTOR - Arts & Sciences III
Přístup z AMU
Přístup z počítačů mimo AMU

O databázi

MUBIstreamovací služba se zaměřením na hrané i dokumentární autorské filmy. Každý den přibývá v katalogu nový film, který je následně dostupný po dobu 30 dnů. MUBI rovněž obsahuje průběžně aktualizovanou filmovou databázi a nabízí i prostor pro debatování o jednotlivých tvůrcích a dílech.
Zdarma přístupné pro pedagogy i studenty FAMU po přihlášení/registraci nížeUpozornění: při pokusu o přihlášení přes studentský mail (@st.amu.cz) se může vyskytnout chyba s přihlášením. V individuálních případech se, prosím, obracejte přímo na podporu MUBI (support@mubi.com), kde vám po ověření vašeho studijního stavu umožní přístup manuálně.
Přihlášení/Registrace - Studenti
Přihlášení/Registrace - Pedagogové

Dočasně volně dostupné e-zdroje

Národní digitální knihovna Kramerius pro studenty a pedagogy VŠ (do 31.1.2021) - po přihlášení přes knihovní účet/eduID (Akademie múzických umění/váš login + heslo) se vám otevře sbírka naskenovaných knih v češtině, kde je dočasně zpřístupněno pro čtení přes 220 000 titulů monografií a periodik, z toho je asi 16 000 dokumentů, které byly vydány po roce 2010 (najdete tam spoustu žádaných odborných publikací - např. Dějiny filmu, Umění filmu, Úvod do dokumentárního filmu, Kamerou, tužkou i perem, Co je to film, Panorama českého filmu, Západní filmová avantgarda, Československá nová vlna, Tisíc plošin, Film 1, Film 2, Scénář pro 21. století, Orientalismus, Kapitoly z dějin nových médií, Česká avantgarda a film, Kinetismus, Jak rozumět médiím, Asociativní dějepis umění, Vyprávět příběh, Filmová tvorba amatéra ad. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat. Pokud bude přístupová brána NK přetížená, můžete se přihlásit i přes MZK zde.

Volně dostupné e-zdroje a další užitečné odkazy

Knihovny.cz hledejte ve fondech českých knihoven i v zahraničních zdrojích
K dispozici jsou knihy, články, diplomové práce, patenty, normy, legislativa a další dokumenty, včetně plných textů volně dostupných zdrojů.

Online.Knihovny.cz ucelený přehled volně dostupných elektronických zdrojů, ale i kurzů, přednášek a podcastů

Národní digitální knihovna - DNNT sbírka naskenovaných publikací nedostupných na trhu, vydaných na území ČR do roku 1989. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat.

Katalog e-knih Městské knihovny v Praze výběr z více než 1700 titulů zdarma ke stažení (česká i světová beletrie, divadelní hry, poezie)

Knihovna NFA katalog knih, scénářů, článková bibliografie, digitální knihovna, filmový přehled. Po osobní registraci je možno využívat filmové plnotextové databáze (Screen Studies Collection, EBSCO ad.)

Knihovna Akademie věd ČR po online registraci a zaplacení 150,- poplatku - přístup ke statisícům e-knih, novin, časopisů i jednotlivých článků, a to jak českých, tak zahraničních.

Česká filmová klasika youtube kanál českých filmů volně ke shlédnutí

abART obsáhlá databáze českého a slovenského umění, jejímž cílem je co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově zpracovat statisíce dokumentů uložených v Archivu výtvarného umění (knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty, výstřižky, tiskové zprávy, fotografie, diapozitivy ad.)

Open Research Library (ORL) je multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih producenta Knowledge Unlatched

Directory of Open Access Books (DOAB) multioborová databáze zpřístupňující recenzované vědecké e-knihy vydané v režimu open access

Google Scholar webový vyhledávač indexující plné texty nebo metadata z odborné literatury (recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce, disertace a další odbornou literaturu)

Theses.cz Registr kvalifikačních prací vysokých škol České republiky. Plné texty jsou zveřejňovány individuálně v lokálních úložištích jednotlivých univerzit v souladu s licenční politikou jednotlivých univerzit

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) distribuovaná digitální knihovna kvalifikačních prací z celého svéta 

DART-Europe E-theses Portal digitální knihovna kvalifikačních prací v Evropě

 

Knihovna FAMU

Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
1. patro Lažanského paláce

Knihovna a videotéka (výpůjční pult): 234 244 313

Vedoucí knihovny a kancelář 1: 234 244 312

kancelář 2: 234 244 314

e-mail: knihovna.famu@famu.cz

FB Knihovny FAMU


VEDOUCÍ KNIHOVNY


Aktuality

Služby knihovny
Fondy knihovny
Koncepce akvizice

Knihovna FAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti.

Zájemce o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná. Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.

Absenčních výpůjček ve stanoveném režimu mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci. Knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

Je třeba počítat s tím, že za některé dokumenty je ve stanovených případech třeba složit kauci.

Fondy knihovny FAMU

Fondy knihovny FAMU obsahují více než  44 tis. jednotek, z toho jsou ¾ dokumentů k dispozici ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin fotografie, dramaturgie a scénáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, videozáznamy. Ročně se odebírá cca 30 titulů časopisů českých i zahraničních.
 

 • přes 21 500 knih, skript a vázaných odborných časopisů
 • přes 4 500 vysokoškolských prací v elektronické verzi
 • přes 3000 videokazet
 • přes 12 350 DVD
 • přes 1 300 BD
 • přes 1 560 videosouborů
 • 17 CD ROMů

Co, kde a jak hledat

 1. V elektronickém katalogu, který je on-line přístupný (kdykoliv a odkudkoliv) je možné si omezit vyhledávání jen ve své fakultní knihovně, nebo hledat ve všech fondech knihoven AMU (kromě FAMU i DAMU a HAMU). Upozornění: studijní fond videotéky (kromě studentských filmů) lze vyhledat pouze z katalogů na PC u výpůjčního pultu. Vyhledávat lze podle: obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, překladatelů, herců, režisérů, interpretů, názvů, klíčových slov, nakladatelů, atd. Dotazy lze různě kombinovat a zpřesňovat. Podrobně viz Návod pro vyhledávání. Knihovna také nabízí individuální instruktáže, kde se prakticky naučíte s katalogem pracovat. 
 2. Ve volném výběru - knihy na regálech: Každý obor: FILM, FOTOGRAFIE, LITERATURA, UMĚNÍ a SPOLEČENSKÉ VĚDY je dále v regálech rozdělen do podskupin: Monografie – řazeno podle osobností (fotograf, filmová osobnost, výtvarník apod.) / dějiny – řazeno podle názvů nebo příslušných teritorií (národní kinematografie) / teorie – řazeno podle názvů publikací / technika – řazeno podle názvů / skripta (ze všech oborů) – řazeno podle názvů

  Vyjmuté knihy z regálů, které si nechcete vypůjčit, nevřazujte prosím zpět, ale odkládejte je na nejbližší stolek.

Služby elektronického katalogu TRITIUS:

 •  katalog Knihovny FAMU obsahuje téměř 58 000 záznamů různých typů dokumentů (knihy, časopisy, vysokoškolské práce, DVD, CD... )
 •  umožňuje sledování stavu vašich výpůjček, rezervací, pokut atd.
 •  umožňuje rezervování a prodlužování dokumentů odkudkoliv
 •  umožňuje omezit si vyhledávání jen na některou z fakultních knihoven AMU
 •  a řadu dalších věcí – přijďte se s ním blíže seznámit do své knihovny!

Elektronický katalog obsahuje záznamy:

 • knih
 • vysokoškolských prací
 • vázaných časopisů
 • filmů na videokazetách, DVD, BLU-RAY a v digitálních videosouborech 


Katalog videozáznamů je přístupný na počítačích POUZE v prostorách Videotéky!

Po vyhledání požadovaného videozáznamu si zjistěte všechny uvedené signatury.  Nezapomeňte se také přesvědčit, zda je dokument dostupný.

U knih je třeba si poznamenat signaturu (tj. označení regálu - např. F_FI-o, F_SV) a název knihy!

Dokumenty si můžete také rezervovat (pokud jsou všechny exempláře půjčené) či prodloužit odkudkoliv a to po přihlášení se do katalogu Tritius (přihlásíte se stejně jako do sítě AMU). Beletrii a některé časopisy je třeba si objednat z depozitáře, k dispozici budou druhý den po vyžádání. Vysokoškolské kvalifikační práce (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné prezenčně z repozitáře DSpace AMU na určených PC pouze v knihovně. K plným textům VŠKP (od roku 2006) se můžou studenti a pedagogové AMU dostat i odkudkoliv po přihlášení přes vzdálený přístup. Bakalářské a diplomové scénáře jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě v knihovně.


Stránky se připravují

Stránky se připravují