FAMU
Knihovna

Pro studenty, zaměstnance i veřejnost

Chodit k nám může každý, především jsme tu ale pro naše studenty a pedagogy. Pro veřejnost jsou naše fondy k dispozici pouze prezenčně.

‼UPOZORNĚNÍ‼

NAŠI MILÍ UŽIVATELÉ, KNIHOVNA je OTEVŘENA V OMEZENÉM REŽIMU (pondělí až pátek 10-16 HOD.) PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury (studovna a prostory knihovny s volným výběrem jsou nadále uzavřeny).

nadále jsou preferovány objednávky předem - NA ZÁKLADĚ E-MAILU NA: KNIHOVNA.FAMU@FAMU.CZ, KAM NAPÍŠETE SVOJI OBJEDNÁVKU: JMÉNO AUTORA A NÁZEV KNIHY/ JMÉNO REŽISÉRA A NÁZEV FILMU (DOSTUPNOST KNIH PROSÍM ZKONTROLUJTE V KATALOGU) A VÁMI REZERVOVANÝ TERMÍN S PŘESNÝM ČASEM VYZVEDNUTÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY - REZERVUJTE PROSÍM ZDE.

PRO VEŘEJNOST ZŮSTÁVÁ KNIHOVNA PROZATÍM UZAVŘENA. PRO AKTUÁlní informace sledujte prosím náš web a Facebook.

VRÁCENÉ VÝPŮJČKY ODKLÁDEJTE prosím do nákupního košíku za dveřmi v knihovně. Automatické prodloužení skončí 1.6.2020, na vracení máte však čas až do 15.6.2020. Z ČTENÁŘSKÉHO KONTA VÁM BUDOU výpůjčky ODEČTENY PO 2 PRACOVNÍCH DNECH OD VRÁCENÍ (KARANTÉNA). DODRŽUJTE, PROSÍM VŠECHNA OCHRANNÁ OPATŘENÍ.

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A DALŠÍCH UŽITEČNÝCH ODKAZŮ, KTERÉ BY SE VÁM MOHLY NYNÍ HODIT, NAJDETE NÍŽE.

Otevírací doba

pondělí    10 - 16

úterý        10 - 16

středa      10 - 16

čtvrtek     10 - 16

pátek        10 - 14 

Vstup do KATALOGU

On-line katalog obsahuje záznamy knih, vysokoškolských prací, časopisů a CD

Pozor - neobsahuje studijní fond videotéky - tj. záznamy filmů na videokazetách, DVD a BLU-RAY (kromě studentských filmů), filmy je možno vyhledat pouze z katalogů přímo v knihovně.


Vstup do DSpace (repozitář závěrečných prací AMU)

V DSpace AMU jsou volně dostupná pouze metadata. K plným textům vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické podobě (od roku 2006) se uživatelé sítě AMU mohou dostat kdykoliv a odkudkoliv po přihlášení standartními přihlašovacími údaji. Starší práce FAMU (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné v elektronické podobě z DSpace na určených PC pouze v Knihovně FAMU. V knihovně jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě i bakalářské a diplomové scénáře, jejichž záznamy najdete v Katalogu Knihovny FAMU. 

Elektronické informační zdroje (databáze)

JSTOR - Arts & Sciences III
Přístup z AMU
Přístup z počítačů mimo AMU

O databázi

Dočasně volně dostupné e-zdroje

DIS.art - edukativní a designová platforma zahrnující umělecká a aktivistická videa, kterou provozuje newyorský kurátorský kolektiv DIS - zkušební přístup do 15.8.2020

Taylor & Francis eBooks - přístupné do 31.5. 2020

Oxford University Press (Oxford Reference) - multioborová souborná kolekce většiny elektronických slovníků a encyklopedií vydaných nakladatelstvím Oxford University Press. Najdete zde mimo jiné i např. terminologický slovník A dictionary of film studies nebo The Oxford companion to the photograph. Přístup do 31.5.2020 
Přístup z počítačů mimo AMU

JSTOR

Akademická digitální knihovna, která obsahuje tituly nejen z humanitních a společenských věd, zpřístupňuje přes 6 000 e-knih a přes 150 odborných časopisů vydaných jako open access bez nutnosti přihlašování do 30. června 2020.

JSTOR - dočasný přístup k e-zdrojům kolekcí Arts & Sciences I-XV; Business IV; Ecology & Botany II; Hebrew Journals; Ireland; Jewish Studies; Life Sciences - přístupné do 30.6.2020

E-zdroje pro studenty VŠ #Knihovnyprotiviru

Webový průvodce z dílny kolegů z Moravské zemské knihovny v Brně, ve kterém najdete užitečné odkazy na e-zdroje dostupné v době uzavření knihoven. Jedná se o volně dostupné knihy z portálu Knihovny.cz. Digitální knihovna, Kramerius, Google Scholar a další zajímavé odkazy na odbornou literaturu.

Volně dostupné e-zdroje a další užitečné odkazy

Knihovny.cz hledejte ve fondech českých knihoven i v zahraničních zdrojích
K dispozici jsou knihy, články, diplomové práce, patenty, normy, legislativa a další dokumenty, včetně plných textů volně dostupných zdrojů.

Národní digitální knihovna - DNNT sbírka naskenovaných publikací nedostupných na trhu, vydaných na území ČR do roku 1989. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat.

Katalog e-knih Městské knihovny v Praze výběr z více než 1700 titulů zdarma ke stažení (česká i světová beletrie, divadelní hry, poezie)

Knihovna NFA katalog knih, scénářů, článková bibliografie, digitální knihovna, filmový přehled. Po dobu uzavření knihovny je možnost registrovat se zdarma a využívat filmové plnotextové databáze (Screen Studies Collection, EBSCO ad.) Napište na hana.stastna@famu.cz své jméno a příjmení, kontaktní mail a vámi zvolené heslo.

Knihovna Akademie věd ČR po online registraci a zaplacení 150,- poplatku - přístup ke statisícům e-knih, novin, časopisů i jednotlivých článků, a to jak českých, tak zahraničních.

Česká filmová klasika youtube kanál českých filmů volně ke shlédnutí

abART obsáhlá databáze českého a slovenského umění, jejímž cílem je co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově zpracovat statisíce dokumentů uložených v Archivu výtvarného umění (knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty, výstřižky, tiskové zprávy, fotografie, diapozitivy ad.)

Open Research Library (ORL) je multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih producenta Knowledge Unlatched

Directory of Open Access Books (DOAB) multioborová databáze zpřístupňující recenzované vědecké e-knihy vydané v režimu open access

Google Scholar webový vyhledávač indexující plné texty nebo metadata z odborné literatury (recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce, disertace a další odbornou literaturu)

Theses.cz Registr kvalifikačních prací vysokých škol České republiky. Plné texty jsou zveřejňovány individuálně v lokálních úložištích jednotlivých univerzit v souladu s licenční politikou jednotlivých univerzit

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) distribuovaná digitální knihovna kvalifikačních prací z celého svéta 

DART-Europe E-theses Portal digitální knihovna kvalifikačních prací v Evropě

 

Knihovna FAMU

Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
1. patro Lažanského paláce

Knihovna a videotéka (výpůjční pult): 234 244 313

Vedoucí knihovny a kancelář 1: 234 244 312

kancelář 2: 234 244 314

e-mail: knihovna.famu@famu.cz

FB Knihovny FAMU


VEDOUCÍ KNIHOVNY


Aktuality

Služby knihovny
Fondy knihovny
Koncepce akvizice

Knihovna FAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti.

Zájemce o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná. Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.

Absenčních výpůjček ve stanoveném režimu mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci. Knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

Je třeba počítat s tím, že za některé dokumenty je ve stanovených případech třeba složit kauci.

Fondy knihovny FAMU

Fondy knihovny FAMU obsahují více než  44 tis. jednotek, z toho jsou ¾ dokumentů k dispozici ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin fotografie, dramaturgie a scénáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, videozáznamy. Ročně se odebírá cca 30 titulů časopisů českých i zahraničních.
 

 • přes 21 500 knih, skript a vázaných odborných časopisů
 • přes 4 500 vysokoškolských prací v elektronické verzi
 • přes 3000 videokazet
 • přes 12 350 DVD
 • přes 1 300 BD
 • přes 1 560 videosouborů
 • 17 CD ROMů

Co, kde a jak hledat

 1. V elektronickém katalogu, který je on-line přístupný (kdykoliv a odkudkoliv) je možné si omezit vyhledávání jen ve své fakultní knihovně, nebo hledat ve všech fondech knihoven AMU (kromě FAMU i DAMU a HAMU). Upozornění: studijní fond videotéky (kromě studentských filmů) lze vyhledat pouze z katalogů na PC u výpůjčního pultu. Vyhledávat lze podle: obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, překladatelů, herců, režisérů, interpretů, názvů, klíčových slov, nakladatelů, atd. Dotazy lze různě kombinovat a zpřesňovat. Podrobně viz Návod pro vyhledávání. Knihovna také nabízí individuální instruktáže, kde se prakticky naučíte s katalogem pracovat. 
 2. Ve volném výběru - knihy na regálech: Každý obor: FILM, FOTOGRAFIE, LITERATURA, UMĚNÍ a SPOLEČENSKÉ VĚDY je dále v regálech rozdělen do podskupin: Monografie – řazeno podle osobností (fotograf, filmová osobnost, výtvarník apod.) / dějiny – řazeno podle názvů nebo příslušných teritorií (národní kinematografie) / teorie – řazeno podle názvů publikací / technika – řazeno podle názvů / skripta (ze všech oborů) – řazeno podle názvů

  Vyjmuté knihy z regálů, které si nechcete vypůjčit, nevřazujte prosím zpět, ale odkládejte je na nejbližší stolek.

Služby elektronického katalogu TRITIUS:

 •  katalog Knihovny FAMU obsahuje téměř 58 000 záznamů různých typů dokumentů (knihy, časopisy, vysokoškolské práce, DVD, CD... )
 •  umožňuje sledování stavu vašich výpůjček, rezervací, pokut atd.
 •  umožňuje rezervování a prodlužování dokumentů odkudkoliv
 •  umožňuje omezit si vyhledávání jen na některou z fakultních knihoven AMU
 •  a řadu dalších věcí – přijďte se s ním blíže seznámit do své knihovny!

Elektronický katalog obsahuje záznamy:

 • knih
 • vysokoškolských prací
 • vázaných časopisů
 • filmů na videokazetách, DVD, BLU-RAY a v digitálních videosouborech 


Katalog videozáznamů je přístupný na počítačích POUZE v prostorách Videotéky!

Po vyhledání požadovaného videozáznamu si zjistěte všechny uvedené signatury.  Nezapomeňte se také přesvědčit, zda je dokument dostupný.

U knih je třeba si poznamenat signaturu (tj. označení regálu - např. F_FI-o, F_SV) a název knihy!

Dokumenty si můžete také rezervovat (pokud jsou všechny exempláře půjčené) či prodloužit odkudkoliv a to po přihlášení se do katalogu Tritius (přihlásíte se stejně jako do sítě AMU). Beletrii a některé časopisy je třeba si objednat z depozitáře, k dispozici budou druhý den po vyžádání. Vysokoškolské kvalifikační práce (do roku 2005) jsou zdigitalizované a přístupné prezenčně z repozitáře DSpace AMU na určených PC pouze v knihovně. K plným textům VŠKP (od roku 2006) se můžou studenti a pedagogové AMU dostat i odkudkoliv po přihlášení přes vzdálený přístup. Bakalářské a diplomové scénáře jsou přístupné prezenčně dle platných předpisů v tištěné formě v knihovně.


Stránky se připravují

Stránky se připravují