FAMU
Knihovna

Pro studenty, zaměstnance i veřejnost

Chodit k nám může každý, především jsme tu ale pro naše studenty a pedagogy. Pro veřejnost jsou naše fondy k dispozici pouze prezenčně.
 

Otevírací hodiny

pondělí  10 - 18 hod.

úterý      10 - 18 hod.

středa    10 - 20 hod.

čtvrtek   10 - 18 hod.

pátek     10 - 14 hod.

Od 25. 6. 2018 do 30. 9. 2018 je knihovna z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Vstup do KATALOGU
 

Pozor - katalog neobsahuje studijní fond videotéky, ten je dostupný pouze z katalogů ve videotéce.


Vstup do DSpace (repozitář závěrečných prací AMU)


Oborové databáze

Screen Studios Collection  - AFI Catalog / FIAF International Index to Film Periodicals / Film Index International
Přístup z AMU
Přístup z počítačů mimo AMU
O databázi: manuály, dokumentace

EBSCO - Film & Television Literature Index with Full Text, a další
Přístup z AMU
Přístup z počítačů mimo AMU

Návody

JSTOR - Arts & Sciences III
Přístup z AMU
Přístup z počítačů mimo AMU
O databázi

 

Knihovna FAMU

Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
1. patro Lažanského paláce

Knihovna (výpůjční pult): 234 244 314
Videotéka: 234 244 313
Vedoucí a pracovna knihovnic: 234 244 312
e-mail: knihovna.famu@famu.cz


VEDOUCÍ KNIHOVNY


Aktuality

Služby knihovny
Fondy knihovny
Koncepce akvizice

Knihovna FAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti.

Zájemce o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná. Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.

Absenčních výpůjček ve stanoveném režimu mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci. Knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

Je třeba počítat s tím, že za některé dokumenty je ve stanovených případech třeba složit kauci.

Fondy knihovny FAMU

Fondy knihovny FAMU obsahují téměř 40 tis. jednotek převážně ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin fotografie, dramaturgie a scénáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, videozáznamy. Ročně se odebírá cca 30 titulů časopisů českých i zahraničních.
 

 • přes 20 600 knih, skript a vázaných odborných časopisů
 • přes 3 900 vysokoškolských prací
 • přes 4400 videokazet
 • přes 10900 DVD
 • přes 800 BD
 • přes 1300 videosouborů
 • 17 CD ROMů


Záznamy o veškerých fondech knihovny FAMU najdete v elektronickém katalogu.

Co kde a jak hledat

 1. V elektronickém katalogu CARMEN, který je on-line přístupný (kdykoliv a odkudkoliv) na www stránkách AMU v rubrice Knihovna. Vyhledávání je možné si omezit jen svoji fakultní knihovnu, nebo hledat v celém katalogu AMU. Vyhledávat lze podle: obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů,překladatelů, herců, interpretů, názvů, předmětových hesel, nakladatelů, atd. Dotazy lze různě kombinovat a zpřesňovat. Podrobně viz Návod pro vyhledávání. Knihovna také nabízí individuální instruktáže, kde se prakticky naučíte s katalogem pracovat. 
 2. Ve volném výběru - knihy na regálech: Každý obor: FILM, FOTOGRAFIE, LITERATURA, UMĚNÍ a SPOLEČENSKÉ VĚDY je dále v regálech rozdělen do podskupin: Monografie – řazeno podle osobností (fotograf, filmová osobnost, výtvarník apod.) dějiny – řazeno podle názvů nebo příslušných teritorií (národní kinematografie) teorie – řazeno podle názvů technika – řazeno podle názvů skripta (ze všech oborů) – řazeno podle názvů

  Vyjmuté knihy z regálů, které si nechcete vypůjčit, nevřazujte zpět, ale odkládejte na nejbližší stolek.

Služby elektronického katalogu CARMEN:

 •  katalog Knihovny FAMU obsahuje téměř 58 000 záznamů různých typů dokumentů (knihy, časopisy, DVD, CD, texty her, …)
 •  umožňuje sledování stavu vašich výpůjček, rezervací, pokut atd.
 •  umožňuje rezervování a prodlužování dokumentů odkudkoliv
 •  umožňuje omezit si vyhledávání jen na některou z fakultních knihoven AMU
 •  a řadu dalších věcí – přijďte se s ním blíže seznámit do své knihovny!

Elektronický katalog obsahuje záznamy:

 • knih
 • vysokoškolských prací
 • vázaných časopisů
 • filmů na videokazetách, DVD, BLU-RAY a v digitálních videosouborech 


Katalog videozáznamů je přístupný na počítačích POUZE v prostorách Videotéky!

Po vyhledání požadovaného videozáznamu si zjistěte všechny uvedené signatury.  Nezapomeňte se také přesvědčit, zda je dokument dostupný.

U knih je třeba si poznamenat označení regálu a název knihy, nikoliv signaturu!

Dokumenty si můžete také rezervovat či prodloužit na dálku a to po přihlášení se do katalogu CARMEN (přihlásíte se stejně jako do sítě AMU). Beletrii a časopisy je třeba si objednat z depozitáře, k dispozici budou druhý den po vyžádání.  Vysokoškolské kvalifikační práce jsou přístupné tištěné, případně v digitální podobě pouze presenčně ve studovně knihovny podle platných předpisů.


Stránky se připravují

Stránky se připravují

Důležité dokumenty