logo FAMU

Ing. Lenka ŘÁPKOVÁ

Referent správního úseku, Odborný projektový pracovník, Dohody - provoz-THP

E-mail: lenka.rapkova@famu.cz
Telefon: 234 244 356

Pracoviště:
  • Sekretariát FAMU
  • Odd. OPVV FAMU
  • Odd. OPVV rektorátu