logo FAMU

Ing. Eliška PIČMANOVÁ

Referent studijního oddělení, Dohody - provoz-THP

E-mail: eliska.picmanova@famu.cz

Pracoviště:
  • Studijní oddělení FAMU
  • Odd. OPVV rektorátu