logo FAMU
Organizační struktura

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka

E-mail: andrea.slovakova@famu.cz
Telefon: 234 244 302
Detail osoby

 

Slovo děkanky / listopad 2020 


Milé kolegyně, milí kolegové,

máme za sebou první měsíc zimního semestru v pandemických podmínkách. Velkou část práce děláte na dálku. I nadále zůstává prioritou co nejvíc se zdržovat doma – děkuji vám za vaši energii i z domova dělat svoji práci; díky tomuto společnému úsilí všechno na fakultě funguje, jak co se týče provozu, tak co se týče té v těchto podmínkách realizovatelné výuky.

První třetinu měsíce ještě výuka probíhala podle semaforu, pak už pouze a jen distančně. Je to nelehké – pro vyučující i pro naše studentky a studenty. Je to však zároveň příležitost – jsme filmová škola a digitální audiovizuální vyjadřování je pro nás samozřejmým. Pojďme se i na tu výuku (o) filmu ve virtuálním prostředí podívat jako na svého druhu žánr, ať už v něm převládají prvky performativní (ze strany vás, pedagožek a pedagogů, i studujících), postupy found footage (útržky audiovizuálních či jiných děl, o nichž vedete rozpravy), anebo esejistické prvky poučené a podložené argumentace. Vnesme k těmto postupům ještě (sebe)reflexivní momenty – pokud jste objevili cesty, jak setkávání v rámci jednotlivých předmětů žánrově rozrůznit a rozvinout, sdílejte vzájemně poznatky dobrých praxí.
Pokud byste uvítali tvůrčí dialog nad podobou vašich předmětů, připravujeme pro vás konzultace v malých skupinách – informace, jak se přihlásit, jste obdrželi emailem. Všem nám shodně záleží na tom, abychom se se studujícími potkávali pravidelně, aby měli kontinuálně podněty pro přemýšlení a prohlubování poznání.


Přeji vám hodně vnitřních sil a chuť i k určité hravosti a neustálému objevování.
A pevné zdraví vám i vašim blízkým.


Andrea Slováková