logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Pedagogická komora:

Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, Ph.D. (předsedkyně AS), Katedra animované tvorby, e-mail: eliska.decka@famu.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Mgr. David Jařab, Katedra režie, e-mail: david.jarab2@gmail.com
mandát do 1. 3. 2021*

Mgr. Klaus Fuxjäger, Katedra kamery, e-mail: klaus.fuxjager@famu.cz
mandát do 1. 3. 2021*

Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: petr.kubica@famu.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Mgr. Petr Marek, Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Studentská komora:

Mgr. Martin Kohout (místopředseda AS), Teorie filmové a multimediální tvorby, e-mail: kohoxmartin@seznam.cz
mandát do 27. 3. 2022*

BcA. Jindřich Keil, Katedra produkce, e-mail: keil.jindrich@gmail.com
mandát do 1. 3. 2021*

BcA. Greta Stocklassa, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: greta.stocklassa@gmail.com
mandát do 1. 3. 2021*

BcA. Pepa Lubojacki, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: josefinalubojacki@protonmail.com
mandát do 1. 3. 2021*

*) Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích doplňovacích voleb do AS FAMU.