logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem pro studenty AMU ustanovuji od 30. 1. 2018 disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

MgA. Jiří Vlach, pedagog FAMU
Mgr. Petr Marek, pedagog FAMU
BcA. Yvona Teysslerová, studentka FAMU
BcA. Adéla Komrzý, studentka FAMU

Schváleno AS FAMU 30. 1. 2018