FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Mgr. Zdeněk Holý, děkan
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
Doc. Mgr. Marek Vajchr, studijní proděkan
Mgr. Vladimír Skall,  Katedra zvukové tvorby
Myroslava Klochko, studentka
Mgr. Markéta Ambrožová, vedoucí knihovny
 
host: Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA, tajemník