logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

KNIHOVNÍ RADA FAMU

 

Mgr. Helena Bendová, proděkanka VaV - předsedkyně 

Mgr. Luděk Čertík, vedoucí knihovny

Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární tvorby

MgA. Lea Petříková, studentka 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka 

Mgr. Petr Vlček, proděkan pro studijní záležitosti