FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Kolegium děkana tvoří vedoucí jednolitvých kateder, proděkané, tajemník a ředitel Studia FAMU.

Katedry a jejich vedoucí:
Centrum audiovizuálních studií (CAS) – Doc. Mgr. David Kořínek
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – RNDr. MgA. Alice Růžičková
Katedra fotografie (KF) – doc. Martin Stecker
Katedra kamery (KK) – prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – MgA. Karla Stojáková
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – doc. Petr Jarchovský
Katedra střihové skladby (KSS) – doc. Ivo Trajkov
Katedra zvukové tvorby (KZT) – doc. Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – Ondřej Zach

Studio FAMU:
Ondřej Šejnoha, DiS.

Proděkani:
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – věda a výzkum
Doc. Mgr. Marek Vajchr – studijní záležitosti
Ondřej Zach – zahraniční vztahy

Tajemník FAMU:
Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA.