logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Kolegium děkanky tvoří vedoucí jednolitvých kateder, proděkané, tajemnice a ředitel Studia FAMU.

Katedry a jejich vedoucí:
Centrum audiovizuálních studií (CAS) – Doc. Mgr. David Kořínek
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – RNDr. MgA. Alice Růžičková
Katedra fotografie (KF) – doc. Martin Stecker
Katedra kamery (KK) – prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – MgA. Karla Stojáková
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – doc. Mgr. Marek Vajchr
Katedra střihové skladby (KSS) – doc. Ivo Trajkov
Katedra zvukové tvorby (KZT) – doc. Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – Ondřej Zach

Studio FAMU:
Ondřej Šejnoha, DiS.

Proděkani:
Mgr. Helena Bendová – věda a výzkum
Mgr. Petr Vlček – studijní záležitosti
PhDr. David Čeněk – zahraniční vztahy

Tajemnice FAMU:
Ing. Viera Hladišová