logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Předseda: doc. MgA. Ivo Mathé

Členové:

doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Jiří Kubíček
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.