logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Předseda: doc. Mgr. Vít Janeček

Členové:
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
PhDr. Jindřiška Bláhová, Ph. D.  
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.
prof. Mgr. Jakub Kudláč
prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
Mgr. Helena Bendová