FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Umělecká rada FAMU
Doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Mgr. Zdeněk Holý, děkan FAMU - předseda UR
Doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.
Mgr. Jaromír Kallista
Prof. Jiří Kubíček
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Hana Křepelková Rezková
Prof. MgA. Vladimír Smutný
Mgr. Karel Och
Prof. MgA. Helena Třeštíková, dr.h.c.
Doc. Mgr. Marek Vajchr
MgA. Anna Vášová

Tajemnice UR
PhDr. Ilona Sejkorová
tel.: 234 244 310, e-mail: Ilona.sejkorova@famu.cz

Jednací řád Umělecké rady

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU v Praze zde dne 3. 7. 2019