logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Umělecká rada FAMU
MgA. Václav Kadrnka
Prof. Jiří Kubíček
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU - předsedkyně UR
Mgr. Karel Och
doc. MgA. Filip Cenek
JUDr. Ivan David
Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová - Ferenčuhová, Ph.D.
Martin Štrba
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Tajemnice UR: Bc. Žaneta Cagášková
 

Jednací řád Umělecké rady

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU v Praze zde dne 3. 7. 2019