logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Veškeré informace o Habilitačních a profesorských řízeních (vč. textů přednášek) najdete v sekci Věda, výzkum rozvoj.