logo FAMU
Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

Cena pro nejlepší diplomovou anebo disertační práci FAMU

 

určeno pro:

- absolvující magisterské studenty a studentky a doktorandy a doktorandky s tím, že návrh na udělení ocenění podávají jejich vedoucí práce, příp. školitelé (včetně externích) po úspěšném obhájení dané diplomové nebo disertační práce v rámci státní závěrečné zkoušky

cíle podpory:

- smyslem této ceny, udělované od roku 2020, je motivovat studující při psaní diplomové či disertační práce, stejně jako napomoci k většímu zviditelnění a čtení vynikajících závěrečných teoretických prací mezi ostatním studenty a pedagogy a pedagožkami FAMU i mezi veřejností


- autor/ka vítězné teoretické diplomové či disertační práce FAMU obhájené během školního roku 2021/22 (tj. v období mezi 1. 10. 2021 až 30. 9. 2022) obdrží v listopadu 2022 ocenění zahrnující finanční odměnu ve výši 15 000 Kč.

podání návrhu na udělení ceny a proces rozhodování:

- návrh podává vedoucí práce (včetně externích), příp. u doktorandů školitel/ka studenta, po úspěšné obhajobě dané práce na státní zkoušce

- návrh musí obsahovat:

  • jméno studenta/ky a jeho/její kontaktní emailovou adresu
  • přiložené pdf s diplomovou/disertační prací

návrh je třeba poslat nejpozději do 5. 10. 2022 na helena.bendova@famu.cz

- o vítězném textu bude rozhodovat odborná komise ve složení Helena Bendová (proděkanka FAMU pro vědu a výzkum), David Čeněk (proděkan FAMU pro zahraniční záležitosti) a Martin Šrajer (kritik a redaktor časopisů Film a doba a Filmový přehled).
.