logo FAMU
Faculty officials, Committees

FAMU Art Committee
MgA. Václav Kadrnka
Prof. Jiří Kubíček
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU - předsedkyně UR
Mgr. Karel Och
Prof. MgA. Helena Třeštíková, dr.h.c.
PhDr. Michal Bregant
doc. MgA. Filip Cenek
JUDr. Ivan David
Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová - Ferenčuhová, Ph.D.
Martin Štrba
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

AC Secretary: Bc. Žaneta Cagášková

Art Committee Rules of Procedure