logo FAMU
Faculty officials, Committees

FAMU Art Committee
MgA. Václav Kadrnka
Prof. Jiří Kubíček
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU - předsedkyně UR
Mgr. Karel Och
doc. MgA. Filip Cenek
JUDr. Ivan David
Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.
Prof. Miroslav Petříček, Dr.
doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová - Ferenčuhová, Ph.D.
Martin Štrba
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

AC Secretary: Bc. Žaneta Cagášková

Art Committee Rules of Procedure