FAMU

Ing. Jindřich KOLEK, Ph.D., MBA

Tajemník fakulty, Vedoucí úseků řízení a správy AMU

E-mail: jindrich.kolek@famu.cz
Phone: 234 244 303

Workplace:
  • Sekretariát FAMU
  • Odd. OPVV rektorátu