logo FAMU
FAMU Grants

Granty na Fakultě

INFO

Veškeré žádosti o externí granty (Např. Nadace, MK, MHMP atd.) podávané jménem AMU se podávají prostřednictvím fakultních projektových manažerek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.


Aktuality


Kancelář pro vědu, výzkum a projekty (VV+P) poskytuje organizační a administrativní podporu akademickým pracovníkům školy a studentům všech stupňů studia při zpracování grantových projektů.

Mezi hlavní aktivity Kanceláře pro vědu, výzkum a projekty patří:

 • Evidence, metodická podpora  a administrace grantových projektů (administrace a analýza grantových projektů, kontrola financování a čerpání prostředků běžících projektů, řešení problematiky smluv)
 • Monitoring externích grantových možností
 • Vnitřní grantová soutěž  VGS – příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Studentská grantová soutěž SGS - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Projektová soutěž PS (DKR) - příprava a organizace soutěže, kontrola průběhu a čerpání prostředků, kontrola dodržování pravidel, vyhodnocení  
 • Zpracovávání podkladů o fakultní grantové činnosti pro prorektora pro vědu, výzkum a projekty AMU
 • Správa databáze grantů VERSO
 • Příprava podkladů pro vkládání do databáze RIV
 • Aktivní spolupráce s rektorátním oddělením pro V+V a P
 • Administrativní podpora Fakultní grantové komise
 • Administrativní podpora Fakultní výběrové komise
 • Administrativní podpora/asistence při přípravě projektových žádostí
 • Kontrola průběhu a čerpání svěřené grantové agendy (od podání žádostí až po ukončení projektů závěrečnou zprávou)

Kontakty

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Phone: 234 244 133
Contact detail

Ing. Kamila Mikešová

projektový manažer - SGS, VGS, CRP, Projektová soutěž DKR

E-mail: kamila.mikesova@hamu.cz
Phone: 234 244 130
Contact detail

Ing. Andrea Zíková

projektový manažer - externí granty, studentská část VGS

E-mail: andrea.zikova@hamu.cz
Phone: 234 244 105, +420 778 111 770

Office hours:
Po písemné nebo telefonické dohodě.
Contact detail

Ing. Jan Vanda

projektový manažer - externí granty

E-mail: jan.vanda@hamu.cz
Phone: 234 244 131
Contact detail

MgA. Daniela Machová

administrativní podpora externích a vnitřních grantů, RIV

E-mail: daniela.machova@hamu.cz
Phone: 234244110
Contact detail

Poslední podpořené projektyZkvalitnění výuky studentů oboru Hra na lesní roh

ČEZ, grant program Podpora regionů

Year
2017

Zvukoprostor – prostorozvuk. Nové pohledy na prostorovou existenci zvuku jako tvůrčího média.

AMU, grant program Projektová soutěž AMU

Year
2017

HAMU a vůdčí osobnosti české hudební teorie a pedagogiky

AMU, grant program Projektová soutěž AMU

Year
2017

Zkvalitnění výuky studentů oboru Zvuková tvorba - podpora nových technologií ve výuce

ČEZ, grant program Podpora regionů

Year
2017